Moderní poradcovia pre vaše
právo a dane účtovníctvo krypto

Právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou

__HG_FR_Danove pravo_B
__HG_FR_Kapitalove trhy_B
__HG_FR_Fuzie_B
__HG_FR_Tele pravo_B
NAŠE SLUŽBY

Unikátna kombinácia právnych, daňových a účtovných služieb

Filtrovať
Crypto
MiCA – Licenčné konanie pre CASP
Klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami, ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, poskytujeme právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli a následného zastupovania v povoľovacom (licenčnom) konaní.
Accounting
Účtovníctvo pre e-commerce a tech spoločnosti
Našou snahou je poskytovať klientom “paperless” účtovníctvo, automatizovať ho a klásť dôraz na poradenstvo. Poskytujeme účtovné a konzultačné poradenstvo pre eshopy, technologické a e-commerce spoločnosti.
Crypto
Účtovanie kryptomien
Poskytujeme na slovenskom trhu unikátne účtovné poradenstvo pre rozličné typy krypto projektov a transakcií (emisie tokenov, obchodovanie s kryptom, staking, liquidity mining, airdrops, mzdy v krypte).
Crypto
Zdaňovanie príjmov z krypto aktív
Klientom poskytujeme konzultácie v oblasti zdaňovania krypto transakcií, možností daňovej optimalizácie, cezhraničnom štruktúrovaní transakcií a rizikách administratívnych a trestnoprávnych sankcií.
Crypto
Finančná regulácia pri krypte
Radíme pri regulácií a zdaňovaní krypto aktív, nastavovaní a zakladaní krypto fondov ako aj v oblasti štruktúr financovania s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO). Zároveň radíme v týchto oblastiach aj štátu.
Accounting
Účtovníctvo pre fondy
Ako jedny z mála poradcov sa venujeme regulácii, zakladaniu a prevádzkovaniu fondov z právneho, daňového aj účtovného hľadiska. Poskytujeme komplexné účtovné služby pre malé investičné fondy.
Accounting
Účtovníctvo pre malé a stredne veľké spoločnosti
Našim klientom sme schopní zabezpečiť vedenie ich účtovníctva. Pre mnoho klientov je takéto komplexné uchopenie ich podnikateľskej agendy veľkým prínosom. Okrem poradenstva kladieme dôraz na digitalizáciu a automatizáciu.
Law & Tax
ESOP a zamestnanecké akcie
Zamestnaneckým akciám a celému ESOPu sa venujeme komplexne po právnej stránke (navrhujeme a draftujeme pravidlá pre ESOP) ako po účtovnej a daňovo-odvodovej stránke. Klient tak pod jednou strechou môže dostať kompletný servis.
Law & Tax
Daňová a odvodová optimalizácia
Klientom sa snažíme nastavovať ich podnikanie daňovo a odvodovo efektívne. Optimalizáciou sa však nezaoberáme len pohľadu daní, ale aj z hľadiska právnych výziev a praktických implikácií.
Law & Tax
IT právo, tech právo a duševné vlastníctvo
Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how).
Law & Tax
Finančná regulácia, fondy, cenné papiere
Sme špecializovanými poradcami pre reguláciu finančného (kapitálového) trhu, platobných služieb a investičných služieb, finančného sprostredkovania a podnikania na finančnom trhu.
Law & Tax
Daňovo-právne poradenstvo
Daňové poradenstvo je zakomponované vo väčšine nášho právneho poradenstva. Práve toto jedinečné prepojenie prináša klientom kvalitatívny komfort a vďaka synergiám (one stop shop) aj šetrí náklady na poradenstvo.

Právo, dane a účtovníctvo na jednom mieste

Law & Tax

Advokátska kancelária bola založená právnikmi, ktorí pôsobili v medzinárodných advokátskych kanceláriách Allen & Overy a大成 Dentons, kde získali skúsenosti na významných domácich a medzinárodných transakciách. Hlavnými oblasťami nášho poradenstva sú daňové právo a optimalizácie, M&A a venture kapitálové investície, fondy a kolektívne investovanie a IT / tech právo. Pre našich klientov poskytujeme flexibilné, zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo.

Accounting

Nie sme tradiční účtovníci. Chceme, aby vedenie účtovníctva našich klientov bolo v maximálne možnej miere v digitálnej podobe a automatizované. Chceme byť platení za pridanú hodnotu, nie manuálne nahadzovanie dokladov. Poskytujeme komplexné účtovné a mzdové služby pre SME segment, eshopy aj fondy kolektívneho investovania. Sme daňovými poradcami pre firmy, ich majiteľov aj investorov pri štruktúrovaní komplexných predajov firiem a majetku.

Crypto

Ako jedny z mála v Slovenskej republike poskytujeme klientom komplexné daňové, právne a účtovné poradenstvo pre spoločnosti, služby a produkty využívajúce technológiu blockchain. Sme poradcami v oblasti regulácie a zdaňovania kryptomien, nastavenia a zakladania fondových štruktúr investujúcich do virtuálnych mien, ako aj v oblasti regulačnej analýzy, návrhov a implementácie štruktúr financovania spoločností s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO).

0

právnych, daňových a účtovných poradcov

0

ocenení v rôznych oblastiach

KONFERENCIE

Naše odborné konferencie​

KONFERENCIE

Naše odborné konferencie

Konferencia ESOP

Zamestnanecké akcie a opcie (ESOP) v slovenských firmách

Cieľom našej konferencie špeciálne venovanej ESOPom je zrozumiteľnou formou ukázať best practices jednotlivých typov takýchto štruktúr. Konferencia tak má za cieľ plnohodnotne ukázať komplexný a praktický pohľad na jednotlivé variability participácie zamestnancov/kontraktov na ziskoch/tržbách/exitoch spoločností.

Daňová a právna optimalizácia pre IT a digitálne firmy

Na konferencii sme sa venovali témam daňovo-odvodovej optimalizácie pre IT biznis, „zamestnávaniu živnostníkov“, vstupu investora, zakladania holdingu, automatizovaného účtovania, ESOP, právnych, praktických a daňových nástrah škálovania businessu do zahraničia, alebo fungovaniu s kryptom.

Konferencia o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov

Na konferencii sme sa venovali témam hranice medzi kolektívnymi investovaním a štandardným equity financovaním, typom investičných fondov na Slovensku a praktickým aspektom ich založenia, akcionárskych vzťahov medzi GP a LP, ako aj zdaňovaniu a účtovaniu fondov.

NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné daňové, právne a účtovné služby nám umožňujú prinášať našim klientom nákladovo efektívne a na mieru šité poradenstvo.

KONZULTÁCIE
Osobné konzultácie s
peter_varga
tomas_demo
25 +

právnych, daňových a účtovných poradcov

380 +

klientov na poradenské služby

10 +

rokov poradenských skúseností

200mil. +

hodnota klientskych transakcií

10 +

ocenení v rôznych oblastiach

15% +

medziročný nárast klientov a tržieb

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk