Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond? Záznam z webinára.

28.10.2020 sme organizovali webinár na tému „Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond?“. Ide o oblasť, ktorej sa ako Highgate Group venujeme nielen po právno-regulačnej stránke, ale aj z daňovo-účtovného pohľadu. Webináru sa zúčastnili nielen podnikatelia a manažérovi z fondových zoskupení, ale aj predstavitelia z NBS a širšia verejnosť.

 

Keďže hranica medzi kolektívnym investovaním (čo je regulovaná oblasť s potenciálnym trestnoprávnymi sankciami) a equity/joint-venture/crowdfunding financovaním je veľmi tenká, dôraz prvej časti webinára bol venovaný tejto oblasti. A práve s predstaviteľmi z NBS bola relatívne živá diskusia na tieto témy:

Okrem vyššie spomenutých tém sme sa na webinári venovali:

Ak vás téma zaujíma, je možné si pozrieť záznam z webinára. Záznam si môžete kúpiť: ➡️ Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond.

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk