Daňová optimalizácia pre IT firmy - konferencia

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 24. 04. 2019

Miesto podujatia: Hotel Falkensteiner, Bratislava

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou

KONFERENCIA

Informácie ku konferencii

O konferencii

Hranice sa stierajú a vzdialenosti sa stávajú relatívnejšími. Podnikanie v oblasti IT je azda najviac ovplyvnené rozmáhajúcou sa globalizáciou a pozitívnym technologickým vývojom. Slovenská IT firma sa tak dnes nemusí vôbec obmedzovať iba na malý slovenský trh. Poskytovanie IT služieb nie je dokonca potrebné robiť ani z jedného pevného miesta. Online priestor tak prináša nové daňové otázky a výzvy.

Cieľom konferencie je priblížiť IT firmám legálne a legitímne formy optimalizácie ich daňového zaťaženia. Kým v roku 2004 po Miklošovej daňovej reforme mal zákon o dani z príjmov niečo cez 30 000 slov, dnes je to približne trikrát viac. Počet slov v zákone síce na prvý pohľad pôsobí ako bezvýznamná štatistika, avšak čím komplikovanejší je zákon, tým viac možností na daňovú optimalizáciu poskytuje. Viac slov prináša viac výnimiek, viac komplikácií a komplexností, ktoré pri správnom nastavení dokážu daňovým subjektom legitímne ušetriť relevantné finančné prostriedky ako aj chrániť majetok. Toto podujatie je určené nielen pre zabehnuté malé a stredne veľké IT firmy, ale aj pre „jednoosobové sročky“. Jeho obsahom bude:

PREDNÁŠAJÚCI
Partner
Highgate Group
Peter Varga

Highgate Group

Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.

in

Partner
Highgate Group
Tomáš Demo

Highgate Group

Tomáš Demo je spoluzakladateľom poradenskej skupiny Highgate Group poskytujúcej komplexné právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou. Pre založením Highgate Group pôsobil ako advokát v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám a korporátnemu právu. Tomáš je špecializovaný poradca pre M&A, private equity a venture kapitálové transakcie a korporátne akvizičné štruktúry. Tomáš okrem iného riadil poradenský tím Highgate Group pri založení prvého Európskeho venture kapitálového fondu (EuVECA) v krajinách V4 a poskytoval poradenstvo pri zakladaní viacerých slovenských AIF fondov zameraných na venture kapitálové a real estate investície.

in

Partner
Highgate Group
Lukáš Makara

Highgate Group

Lukáš Makara je advokát Highgate Law & Tax. Lukáš sa venuje najmä oblastiam IP a IT práva, ako aj právnym aspektom ochrany osobných údajov a compliance. Lukáš má bohaté praktické skúsenosti v týchto právnych oblastiach, nakoľko počas svojej doterajšej praxe pôsobil v renomovaných medzinárodných a slovenských advokátskych kanceláriách a poskytoval právne poradenstvo viacerým významným spoločnostiam pôsobiacich v inovatívnych odvetviach.

in

Ivan Melay

 

Ivan Melay pôsobí v lichtenštajnskej privátnej banke Bendura Bank ako riaditeľ pre východnú a strednú Európu. Ivan má bohaté skúsenosti s medzinárodným štrukturovaním podnikania svojich klientov. S tým súvisia rozsiahle skúsenosti v oblasti identifikácie konečných užívateľov výhod, regulácie prania špinavých peňazí ako aj automatickej výmeny informácií o držiteľoch účtov. Práve privátne banky sa dnes stávajú aj vďaka svojej flexibilite a prístupu zaujímavým bankovým prístavom pri zahraničnom škálovaní podnikania.

in

Peter Fusek

 

Peter Fusek pred 9 rokmi spoluzakladal spoločnosť Instarea, ktorá sa vyprofilovala na Big Data Monetization špecialistu v celosvetom merítku. Na Slovensku a v Čechách prevádzkuje služby Market Locator na geolokačný marketing a populačnú analytiku nad anonymizovanými a agregovanými dátami mobilných operátorov Slovak Telekom, Orange Slovensko, T-Mobile a O2.

in

Grigor Ayrumyan

 

Grigor Ayrumyan je spoluzakladateľ a CEO najväčšieho hybridného softwarového štúdia WEZEO na Slovensku. Jeho podnikateľské začiatky siahajú už do teenagerských rokov. Spoločnosť riadi od jej vzniku a podieľa sa na všetkých kľúčových projektoch firmy. Ich práce sú oceňované doma, aj v zahraničí. Patrí tiež medzi iniciátorov projektu OpenLab, technologického tímového akcelerátora pre školy, vďaka ktorému chce posunúť slovenské školstvo na svetovú úroveň.

in

Harmonogram
24. 04. 2019
8:30 - 9:00
30 min
Registrácia

Miesto: Hotel Falkensteiner, Bratislava

9:00 - 11:15
135 min
(s prestávkou)
Ďaňová optimalizácia
Peter Varga
Tomáš Demo
Lukáš Makara

Panelisti: Peter Varga (Highgate Group), Lukáš Makara

Čo je to daňová optimalizácia, kde sa používa a aké možnosti existujú?

Využívanie Patent Boxu (výhodnejšie zdanenie príjmov zo softvéru) na Slovensku

Ako efektívne škálovať podnikanie za hranice Slovenska? Problémy s dvojitým zdanením

Pracovať z „Bali“ (digitálny nomád) alebo office v Singapure (IT firma)?

Transferové oceňovanie

Zamestnávanie „na faktúru“

Zdaňovanie predaja firmy?

Je daňová optimalizácia legálna? Je morálna? Aké typy daňových optimalizácii sú už nelegálne?

11:30 - 12-15
45 min
Zamestnanecké akcie a opčné plány
Peter Varga
Tomáš Demo

Panelisti: Peter Varga, Tomáš Demo (Highgate Group)

Aké formy akcií a opcií môžu slovenské firmy ponúknuť svojim zamestnancom?

Aký je rozdiel medzi zamestnaneckou akciou a opciou?

Aké sú základné podmienky vydania zamestnaneckých akcií?

Dane a odvody pri ESOP (zamestnanecké akcie a opčné plány), dá sa to nastaviť efektívnejšie?

12:15 - 13:15
60 min
Obedová prestávka
13:15 - 14:45
90 min
Panelová diskusia s hosťami: Ivan Melay, Peter Fusek, Grigor Ayrumyan
Ivan Melay
Peter Fusek
Grigor Ayrumyan
 

Panelisti: Ivan Melay, Peter Fusek, Grigor Ayrumyan

Pri akých podnikateľských situáciách sa štandardne podnikateľ môže stretnúť s témou daňovej optimalizácie

Podnecuje súčasné daňové a odvodové zaťaženie zamestnaneckých akcií a opčných plánov hľadanie ciest pre efektívnejšie daňové a odvodové nastavenie?

S akými daňovými a praktickými problémami je možné sa stretnúť pri škálovaní podnikania do zahraničia?

Aký je pohľad bánk na daňovú optimalizáciu?

Sú banky naozaj takým veľkým strašiakom pri cezhraničnom škálovaní podnikania?

Znižuje daňová optimalizácia morálny kredit firmy a jednotlivých tvárí firmy?

PARTNERI KONFERENCIE
NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE
Zamestnanecké akcie ESOP
VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.

NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU