Daňová optimalizácia pre IT firmy

V Highgate Group sa snažíme neustále zlepšovať a modernizovať obsah a formu svojich služieb, čo zahŕňa aj daňové a právne poradenstvo pre našich klientov.

Keďže máme medzi svojimi klientami aj IT firmy, rozhodli sme sa 24.4.2019 zorganizovať v hoteli Falkensteiner v Bratislave konferenciu na tému daňovej optimalizácie pre slovenské IT firmy.

Cieľom konferencie bolo praktickou formou poukázať  na našich príkladoch z praxe, aké možnosti prináša daňová optimalizácia v IT sektore. Obsahom konferencie bolo viacero zaujímavých tém prezentovaných partnerom a daňovým expertom Petrom Vargom a advokátmi Tomášom Demom a Lukášom Makarom. Diskutovali sme o tom, aké existujú možnosti výhodnejšieho zdanenia príjmov zo softvéru (Patent box) nielen pre etablované ale aj start-up IT firmy, ako funguje super odpočet a aké sú aktuálne trendy pri optimalizácii operatívnych ziskov. V prvej časti konferencie sme sa venovali aj témam, ako efektívnejšie nastaviť dane a odvody pre zamestnanecké akcie/podiely a na aké daňové riziká treba myslieť pri predaji firmy/vstupe investora.

Podarilo sa nám vyskladať skvelý diskusný panel v zložení Peter Fusek (COO Instarea), Grigor Ayrumyan (CEO WEZEO) a Ivan Melay (Head of Central Europe BENDURA BANK AG) ktorého členovia porozprávali o svojich praktických skúsenostiach s daňovou optimalizáciou v ich IT firmách.

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk

KONFERENCIA

Real Estate Konferencia - Real estate fondové a daňové štruktúry, crowdfunding, dlhopisy, bankové financovanie

Dátum podujatia: 21.11.2023
Miesto podujatia: Grand Hotel River Park