Ako sa zdaňujú ETF?

Témou siedmeho podcastu zo série Highgate Talks je zdaňovanie ETF. Náš partner Peter Varga v roli moderátora a zároveň diskutujúceho spoločne s Michalom Májekom, členom predstavenstva správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, adresujú v tomto podcaste problematiku zdaňovania ETF, a to z pohľadu aktuálnej legislatívy, ako aj postoja Finančnej správy.

Čo je to ETF a ako ho možno klasifikovať pre účely nášho zákona o cenných papieroch? Ako fungujú pravidlá pre oslobodenie od dane pri cenných papieroch? Docielila sa vôbec týmto oslobodením podpora slovenského kapitálového trhu, a to berúc aj do úvahy rozdielne zdaňovanie pre ETF a pre podielové listy? Aj týmto kľúčovým otázkam sa v podcaste venujeme.

Sledujte videopodcast vľavo, alebo si vypočujte len samotné audio podcastu nižšie.

Súvisiace produkty a aktivity

Konzultácia ku komplexnejším daňovo-právnym témam.
Konferencia Real Estate
Viac ako 200 účastníkov sme privítali na našej zatiaľ najväčšej konferencii, ktorá sa venovala financovaniu real estate prostredníctvom rôznych regulačných a daňových štruktúr. V rámci programu sme sa ...
Akciové trhy zaznamenali najväčší pokles od finančnej krízy v rokoch 2007 – 2009. Dow Jones, jeden z najznámejších indikátorov amerického akciového trhu, klesol v priebehu jedného týždňa o približne 15%. Pre porovnanie, ...
KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk