Konferencia o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov

iba prezenčne

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 14.06.2022

Miesto podujatia: Park Inn by Radisson v Bratislave

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou

KONFERENCIA

Informácie ku konferencii

O konferencii

Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz v äčšej pozornosti. Vznikajú tak investičné fondy pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva. Niektoré z nich sú predmetom regulácie a niektoré sa snažia tejto regulácií práve vyhnúť.

V rámci našej právnej a daňovej praxe sa stretávame s množstvom zaujímavých business modelov, ktoré sa formálne a/alebo materiálne dotýkajú fondového podnikania. Pre niektoré business modely predstavuje fondová štruktúra zefektívnenie právneho a daňového fungovania. Pre iné zasa neprimerane zvýšenú administratívu.

Témami konferencie preto budú:

PREDNÁŠAJÚCI
Partner
Highgate Group
Peter Varga

Highgate Group

Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.

in

Dušan Klimeš

 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a následně získal titul od Nottingham Trent University. Během své 11leté praxe, kdy působil v oblasti bankovnictví a finančních služeb, získal zkušenosti z širokého portfolia investic. Byl součástí týmu, který koordinoval investice cca 50 finančních institucí (pojišťoven) velké části střední a východní Evropy. Byl členem skupin rozhodujících o finančním umístění a budoucí strategii investic těchto finančních ústavů. Následně získal široké zkušenosti při angažmá v jediné české zajišťovně, kde pracoval přímo pro představenstvo. Kromě jiného měl na starosti kompletní outsourcing činností, komunikaci a reporting vůči regulatorním orgánům či implementaci nařízení Solvency II. Již několik let pracuje jako poradce a konzultant při investicích a divesticích českých obhospodařovaných fondů a účastní se celého procesu investičního rozhodování, exekuce i následné administrace a reportingu.

in

Partner
Highgate Group
Tomáš Demo

Highgate Group

Tomáš Demo je spoluzakladateľom poradenskej skupiny Highgate Group poskytujúcej komplexné právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou. Pre založením Highgate Group pôsobil ako advokát v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám a korporátnemu právu. Tomáš je špecializovaný poradca pre M&A, private equity a venture kapitálové transakcie a korporátne akvizičné štruktúry. Tomáš okrem iného riadil poradenský tím Highgate Group pri založení prvého Európskeho venture kapitálového fondu (EuVECA) v krajinách V4 a poskytoval poradenstvo pri zakladaní viacerých slovenských AIF fondov zameraných na venture kapitálové a real estate investície.

in

Partner
Highgate Group
Milan Gedeon

Highgate Group

Milan je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas svojej praxe pôsobil ako samostatný účtovník v spoločnosti TPA TAX a tiež ako vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a štandardov na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, vďaka čomu nadobudol viaceré skúsenosti z oblasti účtovníctva a auditu. Milan pôsobí v CARPATHIAN od roku 2021 a venuje sa najmä účtovnému poradenstvu pre fondy a stredne veľkých klientov. Okrem toho sa venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Katedre účtovníctva a audítorstva, kde pôsobí ako odborný asistent.

in

Associate
Highgate Group
Roman Baranec

Highgate Group

Roman Baranec je advokátom v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Predtým pracoval 6 rokov ako právnik pre medzinárodnú developerskú skupinu HB Reavis, kde sa venoval predovšetkým M&A transakciám, právnemu poradenstvu pre investment management vetvu skupiny a financovaniu skupiny prostredníctvom emisií dlhopisov na Bratislavskej a Pražskej burze cenných papierov. Roman sa aktuálne zameriava na oblasť finančnej regulácie a kapitálových trhov s dôrazom na poradenstvo pri vytváraní a prevádzkovaní investičných fondov a pri dlhopisovom financovaní. Roman tiež radí klientom podnikajúcim v oblasti kryptomien pri presahu ich aktivít do oblasti finančnej regulácie.

in

Marek Joch

 

Marek Joch vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda a Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance. Marek je členem advokátní komory České republiky. Marek zastává pozici společníka STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. Marek se zejména specializuje na M&A, strukturování transakcí, obchodní právo, právo cenných papírů, bankovní a pojišťovací právo, finanční právo a právo kapitálových trhů, energetické právo a právo hospodářské soutěže. V oblasti práva kapitálových trhů Marek poskytuje právní poradenství českým a zahraničním komerčním a investičním bankám a společnostem. Marek v minulosti rovněž poskytoval právní poradenství například pro Českou národní banku (ČNB), či působil jako vedoucí právník v rámci historicky největší emise dluhopisů v oblasti střední Evropy pro společnost Energetický a Průmyslový Holding a.s. (EPH).

in

Harmonogram
14.06. 2022
9:00 - 10:00
60 min
Kde je hranica kolektívneho investovania
Peter Varga

Panelisti: Peter Varga (Highgate Group)

Kde je hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska?

Aká je úloha a prax NBS pri výkone dohľadu?

Trestnoprávne súvislosti pri nedodržaní regulačného rámca

10:00 - 10:15
15 min
Networking break
10:15 - 11:30
75 min
Typy investičných fondov na Slovensku z regulačného hľadiska
Peter Varga
Roman Baranec
 
 

Panelisti: Peter Varga (Highgate Group), Roman Baranec

Aké typy fondov na Slovensku poznáme a komu môžu byť distribuované?

Ako môžu byť na Slovensku distribuované zahraničné fondy?

Aké sú ich administratívne, časové a finančné náklady spojené so zakladaním fondov?

11:30 - 11:45
15 min
Networking break
10:15 - 11:30
75 min
Akcionárska štruktúra pri fondoch
Tomáš Demo
 

Panelisti: Tomáš Demo (Highgate Group)

Aké právne formy pozná fondový business?

Aké výhody a nevýhody má SICAV alebo družstvo?

Ako efektívne nastaviť práva zakladateľov a investorov?

12:30 - 13-15
45 min
Obed v hoteli Park Inn
13:15 - 14:15
60 min
Zdaňovanie a účtovanie fondov na Slovensku
Peter Varga
Milan Gedeon
Panelisti: Peter Varga, Milan Gedeon (Highgate group)

Aké daňové režimy ponúka fondový business?

Aké špecifiká má účtovanie fondov?

Uplatňuje sa pri správe fondov DPH?

14:15 - 14:30
15 min
Networking break
14:30 - 15:45
75 min
SICAV a investičné fondy kvalifikovaných investorov pre Slovákov v Českej republike
Dušan Klimeš
Marek Joch
 
 
 

Panelisti: Dušan Klimeš, Marek Joch

Aké typy fondov a daňové režimy existujú v Čechách;

Akú sú best practices pre Slovákov zakladajúcich investičné fondy v Čechách;

Administratívne, časové a finančné náklady spojené so zakladaním fondov?

15:45 - 16:00
15 min
Networking break
16:00 - 17:00
60 min
Daňové a regulačné implikácie pre slovenských zakladateľoch a investoroch pri zahraničných fondoch
Peter Varga

Panelisti: Peter Varga (Highgate Group)

Regulácia distribúcie na Slovensku;

Obhájiteľnosť zahraničnej štruktúry z pohľadu slovenských daňových úradov;

Daňové špecifiká pre slovenských investorov investujúcich do zahraničného fondu.

GENERÁLNY PARTNER
PARTNERI KONFERENCIE
MEDIÁLNI PARTNERI
NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE
Zamestnanecké akcie ESOP
VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.

NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU