Back

Konferencie

 • Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Malé fondy na Slovensku a ich distribúcia
  Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Malé fondy na Slovensku a ich distribúcia Prezentujúci: Peter Varga (Highgate Group) Panelisti: Roman Baranec, Tomáš Demo (Highgate Group), Peter Povala (Crowdberry) ✓ Zakladanie a prevádzkovanie malých fondov na Slovensku  - jednotlivé právne, regulačné, daňové a praktické podmienky a úskalia; ✓ SICAV – majestát alebo neaplikovateľná forma? ✓ Daňové štrukturovanie malých fondov; ✓ Aké sú možnosti distribúcie pri malých fondoch a reakcie investorov; ✓ Skúsenosti z praxe (NBS, investori, banky, ...).
  500.00
 • Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Alternatívne formy získavania kapitálu od investorov a investovanie do zahraničných nehnuteľností
  Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Alternatívne formy získavania kapitálu od investorov a investovanie do zahraničných nehnuteľností Prezentujúci: Peter Varga (Highgate Group) Panelisti: Michal Kiska (Zinc Euro), Roman Baranec (Highgate Group) ✓ Mimo fondových štruktúr, aké formy získavania kapitálu od investorov existujú? A ako na ne reagujú investori? ✓ Čo je to crowdfunding, aké sú možnosti a aká je regulácia? ✓ Iné využívané formy získavania kapitálu a príklady štruktúr využívaných v praxi (napr.: emisie dlhopisov, pôžičkové štruktúry); ✓ Investovanie do zahraničných nehnuteľností slovenskými investormi  - aké sú trendy a aký je pohľad bánk? ✓ Právne a daňové nástrahy investovania do zahraničných nehnuteľností.
  500.00
 • Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Financovanie nehnuteľností
  Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Financovanie nehnuteľností Prezentujúci: Tomáš Demo (Highgate Group) Panelisti: Miroslav Hilčík (Wood & Company), Andrej Tonkovič (Welltis), Peter Varga (Highgate Group) ✓ Druhy akvizičného financovania; ✓ Špecifiká použitia vlastných zdrojov financovania; ✓ Nepeňažné vklady realitných aktív – právne a daňové implikácie; ✓ Akvizičný úver a zlúčenia spoločností – riziká a možnosti; ✓ Kombinácia bankového a iného dlhového financovania; ✓ Financovanie akvizície zahraničných nehnuteľností; ✓ Aktuálne témy na trhu realitného financovania.
  500.00
 • Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Väčšie investičné fondy na nehnuteľnosti
  Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Väčšie investičné fondy na nehnuteľnosti Prezentujúci: Peter Varga (Highgate Group) Panelisti: Pavol Hajdu (365.invest), Martin Kedro (Tatra Asset Management), Roman Baranec, Tomáš Demo (Highgate Group) ✓ Hranica medzi malým fondom a väčšími fondami. Typy investičných fondov podľa slovenského práva a ktoré sú využívané v praxi na Slovensku; ✓ Fondy zakladané podľa EÚ nariadení (napríklad EuVECA); ✓ Zakladanie a prevádzka takýchto fondov; ✓ Aktíva prípustné na investovanie – nehnuteľnosti / realitné spoločnosti; ✓ Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika; ✓ Investičné stratégie (Residential real estate, Commercial real estate, Industrial real estate, Multi-strategy real estate fund, Other real estate strategy); ✓ Zdaňovanie rôznych typov fondov a príjmov z fondov.
  500.00
 • Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Zakladanie fondov v zahraničí, zdaňovanie, regulácia a distribúcia na Slovensku
  Videozáznam z konferencie Real Estate - dane a financovanie. Panel: Zakladanie fondov v zahraničí, zdaňovanie, regulácia a distribúcia na Slovensku
  Prezentujúci: Peter Varga (Highgate Group) Panelisti: Peter Grančič (HB Reavis Real Estate Investment Management), Roman Baranec (Highgate Group) ✓ Aké jurisdikcie sa štandardne využívajú;
  ✓ Regulačné a nákladové požiadavky; ✓ Praktické znázornenia možných štruktúr na fondy nehnuteľností; ✓ Zdaňovanie zahraničných fondov v zahraničí; ✓ Zdaňovanie slovenských investorov v zahraničnom fonde; ✓ Passporting a skúsenosti s NBS pri konaniach v súvislosti so zahraničnými fondami na Slovensku; ✓ Distribúcia kvalifikovaným investorom a retailu všeobecne na Slovensku – dokumentačné povinnosti; ✓ Využívanie daňových benefitov prostredníctvom zahraničného fondu – regulačné a administratívne požiadavky.
  500.00
 • Videozáznam z konferencie Švarc systém - 1. časť: Švarc systém ako spoločenský a ekonomický fenomén; Daňovo-odvodové porovnanie rôznych právnych režimov
  Videozáznam z konferencie Švarc systém: "Zamestnávanie živnostníkov" - kde je hranica? - 1. časť: Otvorenie konferencie - Švarc systém ako spoločenský a ekonomický fenomén
  Prednášajúci: Peter Varga (Highgate Group), Martin Vlachynský (INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Daňovo-odvodové porovnanie rôznych právnych režimov Prednášajúci: Peter Varga (Highgate Group), Martin Vlachynský (INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz)  Živnosť vs. zamestnanie vs. SRO;  Dane a odvody pri rôznych autorských zmluvách;  Rôzne formy pracovných pomerov a daňovo-odvodové súvislosti;  Dopady na dôchodky;  Dopady na materské a rôzne možnosti kreatívneho nastavenia;  Dopady na ostatné dávky (napr.: dávka v nezamestnanosti, PN,...);  Rôzne prípadové štúdie.
  500.00
 • Videozáznam z konferencie Švarc systém - 2. časť: Právno-regulačné výzvy
  Videozáznam z konferencie Švarc systém: "Zamestnávanie živnostníkov" - kde je hranica? - 2. časť: Právno-regulačné výzvy Prednášajúci: Peter Varga (Highgate Group)  V ktorých situáciách je možné „zamestnávať“ kontraktora a kedy musí byť vzťah pracovnoprávny?  Aké sú sankcie, ak má kontrolný orgán na to iný názor?  Ako často sú kontroly a ktoré orgány švarc systém kontrolujú?  Ako prispôsobiť faktický stav tak, aby sa znížili regulačné riziká?  Skúsenosti z praxe.
  500.00
 • Videozáznam z konferencie Švarc systém - 3. časť: Nastavovanie zmlúv s kontraktormi
  Videozáznam z konferencie Švarc systém: "Zamestnávanie živnostníkov" - kde je hranica? - 3. časť: Nastavovanie zmlúv s kontraktormi Prednášajúci: Peter Varga (Highgate Group), Katarína Matulníková (Wolf Theiss Bratislava)  Zákonník práce a jeho ustanovenia nereflektujúce súčasné ekonomické reálie;  Potenciál rigidnosti zákonníka práce pre správne nastavenie zmluvy s kontraktorom;  Ktoré ustanovenia zmlúv sú problematické?  Ako nastaviť práva a povinnosti v zmluvách, aby sa znížili regulačné riziká?  Rôzne prípadové štúdie.
  200.00
 • Videozáznam z konferencie Švarc systém - 4. časť: Švarc systém a trestnoprávne súvislosti
  Videozáznam z konferencie Švarc systém: "Zamestnávanie živnostníkov" - kde je hranica? - 4. časť: Švarc systém a trestnoprávne súvislosti Peter Varga (Highgate Group), Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  Diskusia s Prof. JUDr. Tomášom Strémym, PhD.
  200.00