Konferencia o investovaní do kryptoplatforiem

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 25. 10. 2018

Miesto podujatia: Hotel Falkensteiner, Bratislava

KONFERENCIA O INVESTOVANÍ DO KRYPTOPLATFORIEM

Informácie ku konferencii

O konferencii

Blockchain priniesol úplne novú dimenziu vnímania fungovania spoločnosti. Blockchain sa nestal výzvou len pre IT sektor a retailových investorov, osobitosť blockchain a investovanie do krypto platforiem významne zamestnáva aj investorov, právnikov, štát a banky. Tento ekosystém priniesol do štandardného investovania viaceré praktické výzvy, ktoré nie vždy zapadajú do zaužívaných rámcov a je potrebné im čeliť s veľkou mierou kreativity a inovatívneho prístupu.

Cieľom konferencie je priblížiť viaceré technické a praktické úskalia súvisiace s investovaním do krypto platforiem, keďže neustále vznikajú nové projekty a platformy, ktoré využívajú technológiu blockchain a ktoré sa stávajú investičným cieľom profesionálnych aj neprofesionálnych investorov. Cieľom konferencie tak nie je venovanie sa technickým aspektom blockchainu ako technológii alebo vývoju kurzu virtuálnych mien.

Aké sú regulačné nástrahy týchto štruktúr? Ako sa zdaňujú príjmy od investorov? Aké práva majú investori? Sú vynútiteľné? Ako na investovanie do virtuálnych mien (tokenov) reagujú banky a čo na ICO hovorí regulácia kolektívneho investovania? Aj o týchto témach budeme na konferencii diskutovať.

PREDNÁŠAJÚCI
Mattia Gagliardi

Scytale Ventures

Mattia Gagliardi je spoluzakladateľ Scytale Ventures - spoločnosť zaoberajúca sa investovaním do krypto/Web3 formou venture capital. Mattia spolupracuje so spoluzakladateľmi projektu Ethereum a inými "early-movers" v blockchain ekostéme na financovaní fundmanetálnych decentralizovaných technologických riešení. Pred založením Scytale Ventures pôsobil ako analytik pre globálny dlhodobý a krátkodobý akciový hedžový fond a ako venture capital analytik.

in

Ľubomír Ivanov

Merkle Tree Capital

Ľubomír Ivanov je IT Enterprice architekt a investor. Je spoluzakladateľom investičného fondu Merkle Tree Capital, ktorý investuje predovšetkým do rôznych nových technologických platforiem využívajúcich technológiu blockchain a úspešného privátneho ropného investičného fondu. Ľubomír predtým pôsobil ako IT EA architekt v banke a neskôr aj ako poradca pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (vrátane poradenstva pre blockchain) a tiež ako poradca na energetický sektor pre maltsky hedge fund.

in

Jaroslav Lupták

StartupAwards.sk 
Future Now Conference

Jaroslav Lupták viedol investičný tým v Neulogy Ventures, so zameraním na Saas a digitálne médiá. Jaro má viac ako desaťročné skúsenosti s prácou s early stage spoločnosťami. Je jedným zo zakladateľov StartupAwards.sk a Future Now Conference, najväčšieho startupového podujatia na Slovensku. Predtým pracoval v Neulogy ako technology transfer consultant pre viacero výskumných inštitúcií. V súčasnosti Jaro pôsobí tiež ako externý expert Európskej Komisie pre Horizon 2020 initiative. Jaro vyštudoval manažment a financie na Rotterdam School of Management.

in

Tibor Tarábek

Microsoft 

Tibor Tarábek bol zakladateľom a prvým generálnym riaditeľom spoločnosti Microsoft na Slovensku ako aj prvého alternatívneho telekomunikačného operátora eTel Slovensko. Tibor tiež pôsobil ako hlavný projektový manažér vývoja a nasadenia Komplexného informačného systému Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a neskôr ako poradca pri ICO a riaditeľ technologického rozvoja spoločnosti DECENT. V súčasnosti pôsobí ako hlavný poradca pri projektoch 

in

Ivan Melay

Bendura Bank

Ivan Melay pôsobí v lichtenštajnskej privátnej banke Bendura Bank ako riaditeľ pre východnú a strednú Európu. Ivan má bohaté skúsenosti s medzinárodným štrukturovaním podnikania svojich klientov vrátane zakladania privátnych investičných fondov. S tým súvisia aj regulačné povinnosti súvisiace s tzv. KYC procedúrami vrátane identifikácie zdroju príjmov, ktorý je pri investovaní do krypto platforiem pre banky kľúčový.

in

Partner
Highgate Group
Peter Varga

Highgate Group

Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.

in

Harmonogram
25. 10. 2018
8:00 - 8:45
Registrácia

Miesto: Hotel Falkensteiner, Bratislava

8:45 - 9:35
50 min
Detail prednášky
Peter Varga

Panelisti: Peter Varga (Highgate Group)

Niektorí hovoria, že technológiám by právo a regulácie nemali brániť v rozlete. Poukázaním na právne, daňové a regulačné výzvy, ktorým musia investori ako aj samotné projekty zo skúseností Petra Vargu čeliť na jednej strane samozrejme posilňujú váhu týchto tvrdení, na strane druhej však bude úlohou tejto prednášky tiež demonštrovať výhodnosťou existencie jasných pravidiel hry.

9:35 - 9:45
10 min
Prestávka
9:45 - 10:35
50 min
Detail prednášky
Mattia Gagliardi

Panelisti: Mattia Gagliardi

Je investovanie do decentralizovaných technológii investíciou do budúcnosti?

Jeden z hlavných motívov globalnych trendov je konflikt centralizácie a decentralizácie.

Bitcoin a crypto technológie môžu byť prirodzeným modelom pre organizáciu digitálneho sveta.

Investovanie do tohto nového typu aktív je vysoko rizikové, no môže ísť o prevratné technologické riešenia, ktoré vedia investorom zarobiť násobky ich investícii.

10:35 - 10:45
10 min
Prestávka
10:45 - 12:15
90 min
Panelová diskusia s hosťami: Ivan Melay, Tibor Tarábek, Ľubomír Ivanov, Jaroslav Lupták
Ivan Melay
Tibor Tarábek
Ľubomír Ivanov
Jaroslav Lupták
 

Panelisti: Ivan Melay, Tibor Tarábek, Ľubomír Ivanov, Jaroslav Lupták

Aké sú skúsenosti s investovaním do krypto platforiem z pohľadu investora, projektu alebo banky?

Čo v prípade, ak banka neotvorí bankový účet, neuskutoční transakciu alebo dokonca zmrazí účet?

Postačuje investorovi darovacia zmluva? Aké záruky vyžadujú veľkí investori?

Aká je vlastne vo všeobecnosti úspešnosť projektov, ktoré získali prostriedky cez ICO alebo ITO?

Aké sú skúsenosti s nekvalitnými projektami, či s podvodmi?

PARTNERI KONFERENCIE
NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE
Zamestnanecké akcie ESOP
VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.

NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU