Back

Flóra Ľuptáková Petruszová

Flóra Ľuptáková Petruszová

Flóra Ľuptáková Petruszová je vedúca hlavná účtovníčka v účtovnej spoločnosti Highgate Accounting. 

Vo svojej praxi sa zameriava na oblasť účtovania akvizičných projektov a vkladov investorov, účtovníctvu pre spoločnosti pred/po vstupe do likvidácie, ako aj rôznym typom spoločností (v.o.s., k.s., družstvo), poradenstvu v oblasti investícií do nehnuteľností a zastupovaniu klientov na daňovom úrade pri miestnych zisťovaniach a daňových kontrolách. 

Spolu s 9 členným tímom sa venuje aj účtovaniu spoločností ako sú e-shopy, spoločnosti v oblasti výroby, neziskovým organizáciám ale aj mzdovému poradenstvu. 

Vzdelanie

Služby

NÁŠ TÍM

Spoznajte ďalších členov nášho tímu