Back

Tomáš Habara

IN.

Tomáš Habara je hlavný účtovník v účtovnej spoločnosti Highgate Accounting, kde sa zameriava na účtovníctvo fondov a kryptomien.

Okrem toho má Tomáš skúsenosti s účtovníctvom podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS).

Vo svojej praxi sa zameriava tiež aj rekonštrukciu a automatizáciu účtovníctva. Zároveň poskytuje ad-hoc účtovné poradenstvo rôzneho typu, napr. možnosti transformácie účtovníctva z SK GAAP na IFRS.

Vzdelanie

Služby

NÁŠ TÍM

Spoznajte ďalších členov nášho tímu