Odvody konateľa vs. minimálna mzda

Táto téma je dnes veľmi aktuálna a bude aktuálna aj v budúcnosti pokiaľ sa diametrálne nezmení daňovo odvodové zaťaženie na Slovensku, alebo daňové úrady a Sociálna poisťovňa nezačnú viac a efektívnejšie kontrolovať podnikateľské subjekty. Téma  sa týka predovšetkým malých a stredne veľkých podnikateľov, ktorí prirodzene majú možnosť a flexibilitu, ak sú zamestnancami alebo štatutármi vo svojej spoločnosti, určiť si výšku mzdy alebo odmeny s ohľadom na celkové daňovo odvodové zaťaženie. 

Čo je obsahom školenia?


Špecifiká odvodovej povinnosti pri odmene konateľa

V princípe existujú tri rôzne odvodové povinnosti pri  odmeňovaní konateľa. V prípade, ak máte malú spoločnosť, kde ste zároveň vlastníkom aj štatutárom a rozhodujete sa o tom , či si dať alebo nedať odmenu alebo mzdu zamestnanca, tak vedzte, že v prípade ak sa nezamestnáte, ale budete poberať len odmenu konateľa, neplatíte garančné poistenie. Garančne poistenie je vo všeobecnosti typ poistenia, ktoré má chrániť zamestnanca v prípade, ak sa zamestnávateľ dostane do finančných ťažkostí. Garančné poistenie však neplatí zamestnanec v prípade, ak je zároveň aj konateľom spoločnosti a vlastní viac ako 50 % podiel  na spoločnosti. Pri odmene konateľa ďalej neplatíte ani úrazové poistenie a dokonca v prípade, ak si ako konateľ nastavíte nepravidelnú odmenu, neplatíte dokonca ani nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Odvody konateľa – môže byť konateľ zamestnaný vo svojej firme?

Ako naznačuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, konateľ môže byť zamestnancom vo firme, kde pôsobí ako konateľ: ,,Nie je vylúčené, aby jedna fyzická osoba vykonávala funkciu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň bola zamestnancom tejto spoločnosti.“ (NS SR 1 Sža 27/2015).  Toto rozhodnutie do istej miery neguje rozhodnutie, ktoré bolo vydané niekoľko rokov pred tým. Pôvodné rozhodnutie totiž nepredpokladalo, že  konateľ môže vykonávať určité funkcie pre spoločnosť aj z inej pozície ako konateľ. Takýto pohľad Najvyššieho súdu SR je zaiste v rozpore so štandardnými nastaveniami malých spoločností na Slovensku, kde konateľ poskytuje ako živnostník svoje služby do vlastnej spoločnosti.

Celú tému si môžete pozrieť aj s prezentáciou tu:

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU