Organizovali sme konferenciu o zakladaní investičných fondov

Dňa 14.6.2022 sme v bratislavskom hoteli Park Inn by Radisson zorganizovali na Slovensku jedinečnú konferenciu o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov. Táto téma mala širokú odozvu, keďže sa naň prihlásilo viac ľudí ako bola maximálna kapacita priestoru. Témy a program konferencie oslovili prevažne podnikateľov (70%), predstaviteľov štátu – NBS, Burzu, NR SR (15%) a právnych a daňových poradcov (15%).

Obsah a témy konferencie sme konštruovali tak, aby reflektovali naše skúsenosti z tejto oblasti ako aj dopyty zo strany klientov. Z našich skúseností približne 50 % fondových štruktúr štrukturujeme do regulovaného fondového priestoru. Zvyšok nastavujeme tak, aby sa uplatnila nejaká výnimka z regulácie alebo aby predmetná štruktúra nebola považovaná za regulovanú zo substantívnych dôvodov. Vznikajú tak investičné fondy a fondové štruktúry pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva.

Témy konferencie boli: 

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU