Prehľad subjektov transferového oceňovania

Pre účely transferového oceňovania je jednou z najdôležitejších vecí definovanie subjektov/spoločností na základe ich charakterizácie. Subjekty je možné rozdeliť podľa toho, akú činnosť vykonávajú a v rámci tejto činnosti, aké majú funkcie a aké znášajú riziká. Množstvo funkcií a výška rizika subjektu je indikáciou, na základe ktorej by sa malo realizovať odmeňovanie subjektu za vykonávanú činnosť.

Tento materiál poskytuje ten najzákladnejší prehľad o rôznych výrobných spoločnostiach, ako aj o rôznych distribučných / predajných spoločnostiach. Rozdelenie a zadefinovanie spoločností je len informatívne a v reálnom podnikaní existujú prieniky v jednotlivých typoch spoločností. Tieto prieniky by mal brať do úvahy aj správca dane pri posudzovaní jednotlivých spoločností v rámci kontroly transferového oceňovania.

Spoločnosti môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín a to ako výrobcov a distribútorov.

Výrobcovia

Plnoprávny výrobca (Fully-fledged manufacturer)

Zmluvný výrobca

Výrobca „práca vo mzde“


Distribútori

Plnohodnotný distribútor

Komisionár

Distribútor s obmedzeným rizikom

Agent

Autor článku: Mgr. Andrej Choma, špecialista na transferové oceňovanie

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk