Prináša „Dankova 15% daň“ nové možnosti pre daňovú optimalizáciu?

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 09. 12. 2019

Miesto podujatia: Hotel Sheraton, Bratislava

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou

KONFERENCIA

Informácie ku konferencii

O konferencii

131 poslancov parlamentu hlasovalo v septembri za zníženie dane z príjmov pre podnikajúce právnické a fyzické osoby dosahujúce obrat do 100 000 EUR. S návrhom tak súhlasili nielen koaliční, ale aj opoziční poslanci. Dá sa teda očakávať, že podnikatelia sa budú snažiť rozdeliť svoje podnikanie na viacero spoločností a úplne jednoducho tak ušetriť tisíce EUR na daniach.

Je však možné len tak rozdeliť podnikanie na viacero subjektov? Ak by sme zobrali analogický príklad z praxe, môže napríklad prevádzkovateľ fitnes centra využívať viacero spoločností, aby sa vyhol dosiahnutiu obratu na DPH? Sú takéto možnosti legálne? Ak sú niektoré nelegálne, ktoré to sú a ktoré sú tie legálne? Ak sú legálne, akým právnym a účtovným spôsobom je vôbec možné firmy rozdeliť?

Potom ako sme nedávno zorganizovali konferenciu o daňovej optimalizácií v IT sektore, sme sa rozhodli túto „daňovo optimalizačnú“ konferenciu tentoraz venovať malým a stredne veľkým spoločnostiam. Témou tohto business breakfast budú aj mnohé ďalšie témy, ktoré na základe našich skúseností podnikateľov štandardne zaujímajú. Sú nimi:

PREDNÁŠAJÚCI
Partner
Highgate Group
Peter Varga

Highgate Group

Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.

in

Harmonogram
09.12. 2019
9:00 - 9:50
50 min
1. okruh
Peter Varga

Panelisti: Peter Varga (Highgate Group)

Čo prináša „Dankova 15% daň“?

Je možné rozdeliť firmy na menšie a využívať 15% zdanenie?

Ak áno, ako je možné vôbec firmy rozdeliť?

Ostatné zmeny v zákone (napríklad aké výhody má tzv. mikrodaňovník)?

9:50 - 10:00
10 min
Networking break
10:00 - 10:50
50 min
2. okruh
Peter Varga

Panelisti: Peter Varga (Highgate Group)

Kedy nie je daňová optimalizácia legálna a kedy je to až trestný čin?

Je daňová optimalizácia morálna?

Aké sú dnes možnosti využívania „offshore firiem“? Práca z BALI?

Slovensko sa od roku 2020 stáva daňovým rajom (15% daň, paušálne výdavky, superodpočet, patent box)

10:50 - 11:00
10 min
Networking break
11:00 - 12:10
70 min
3. okruh
Peter Varga

Panelisti: Peter Varga (Highgate Group)

Je možné využívať majetok/peniaze firmy na osobnú spotrebu? Aké sú riziká a spôsoby?

Vyplácanie ziskov majiteľom firiem. Aké sú riziká a možnosti? Pôžičky do firmy.

Je v poriadku vyplácať si minimálnu mzdu?

Aké výhody/nevýhody prináša platenie sociálnych odvodov? (starobný dôchodok, materské, poistenie v nezamestnanosti, ...)

Dary z pohľadu dane z príjmov a DPH

Kto je povinný dávať si pozor na transferové oceňovanie?

Zamestnávanie na „živnosť“ alebo „sro“ – aké sú riziká?

Kúpa nehnuteľnosti na spoločnosť, aké sú výhody?

Predaj firmy a vstup investora

Podiely na ziskov pre zamestnancov

Prečo je výhodné mať právo, dane a účtovníctvo u malých firiem pod jednou strechou?

12:10 - 12:30
20 min
Voľná diskusia
 

Voľná diskusia o ďalších otázkach a praktických problémoch s ktorými sa stretávajú účastníci konferencie.

PARTNERI KONFERENCIE
NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE
Zamestnanecké akcie ESOP
VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.

NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.