Law & Tax

Finančná regulácia, fondy, cenné papiere

V čom radíme?

Sme špecializovanými poradcami pre reguláciu finančného (kapitálového) trhu, platobných služieb a investičných služieb, finančného sprostredkovania a podnikania na finančnom trhu.

Pre našich klientov zabezpečujeme komplexné právne a daňové poradenstvo pri emisii cenných papierov (akcií, dlhopisov) vrátane vypracovania potrebnej korporátnej a investorskej dokumentácie (prospekt cenného papiera) a komunikácie s Národnou bankou Slovenska (NBS).

Ako jedni z mála právnych a daňových poradcov na Slovensku sa už dlhodobo venujeme právnej, daňovej a účtovnej regulácii kolektívneho investovania. Poskytujeme komplexné daňovo-právne poradenstvo pri nastavení a zakladaní tuzemských aj cezhraničných fondových štruktúr (EuVECA, SICAV) so zameraním na ošetrenie regulačných, daňových ako aj účtovných rizík prevádzkovania fondov. Klientov zastupujeme v licenčných, registračných ako aj dohliadacích konaniach pred NBS. V súťaži Právnická firma roka sme v roku 2022 a 2023 získali ocenenie odporúčaná kancelária pre poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií.

V júni 2022 sme zorganizovali najväčšiu slovenskú konferenciu o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov, a o téme zakladania a prevádzkovania fondov organizujeme webináre, píšeme ebooky a pravidelne publikujeme v popredných slovenských periodikách a médiách.

Klientom v oblasti finančnej regulácie, fondového poradenstva a cenných papierov radíme predovšetkým v týchto oblastiach:

  • Právno-daňové analýzy a návrhy tuzemských a cezhraničných fondových štruktúr;
  • Zakladanie tuzemských a cezhraničných fondových štruktúr (Podlimitné (AIF) fondy, Licencované fondy, EuVECA, SICAV);
  • Právno-daňové poradenstvo s ošetrením regulačných, daňových ako aj účtovných rizík v oblasti kolektívneho investovania;
  • AML poradenstvo;
  • Poradenstvo v oblasti regulácie finančného (kapitálového) trhu, platobných služieb a investičných služieb, finančného sprostredkovania a podnikania na finančnom trhu;
  • Právne a daňové poradenstvo pri emisii cenných papierov (akcie, dlhopisy);
  • Zdaňovanie predaja obchodných podielov, akcií a iných kapitálových príjmov; a
  • Zastupovanie pri registračných, licenčných a kontrolných konaniach pred NBS.
KONZULTÁCIE
Osobné konzultácie s
peter_varga
tomas_demo
KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk

KONFERENCIA

Real Estate Konferencia - Real estate fondové a daňové štruktúry, crowdfunding, dlhopisy, bankové financovanie

Dátum podujatia: 21.11.2023
Miesto podujatia: Grand Hotel River Park