Law & Tax

IT právo, tech právo a duševné vlastníctvo

Komplexné a moderné právne poradenstvo pre digitálne, technologické a IT projekty

V čom radíme?

Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti IT práva, tech práva, ochrany osobných údajov (data protection) a ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, autorské práva, registrované a neregistrované práva duševného vlastníctva).

V oblasti IT práva poskytujeme právne a daňové poradenstvo pri príprave zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vývojom, servisom a licencovaním softvéru. Naši právnici a daňoví poradcovia majú rovnako početné skúsenosti s nastavovaním daňových štruktúr určených k optimalizácii príjmov z vývoja a licencovania softvéru. Poskytujeme tiež komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie spracúvania osobných údajov.

Ako jedny z mála v Slovenskej republike poskytujeme klientom komplexné daňovo-právne poradenstvo pre spoločnosti, služby a produkty využívajúce AI a technológiu blockchain. Poskytujeme komplexné poradenské činnosti v oblasti regulácie a zdaňovania kryptomien, nastavenia a zakladania fondových štruktúr investujúcich do virtuálnych mien, ako aj v oblasti regulačnej analýzy, návrhov a implementácie štruktúr financovania spoločností s využitím tokenizácie služieb, hmotného a nehmotného majetku (ICO, UTO, STO).

V roku 2019 sme zorganizovali našu prvú konferenciu zameranú pre IT firmy. V novembri 2022 sme zorganizovali unikátnu dvojdňovú konferenciu pre IT digitálne a technologické spoločnosti, v rámci ktorej sme praktickou formou riešili vybrané právne a daňové témy týkajúce sa IT, digitálneho a tech segmentu, vrátane daňovo-odvodovej optimalizácie, „zamestnávania živnostníkov“, vstupu investora do firmy, zakladania holdingu, automatizovaného účtovanie, ESOP štruktúr alebo škálovania businessu do zahraničia. Okrem toho o IT témach pravidelne publikujemeblogujeme a poskytujeme rozhovory. Poskytujeme rovnako viacero školení a webinárov – napríklad tutu alebo tu.

V súťaži Právnická firma roka sme v roku 2022 získali ocenenia veľmi odporúčaná kancelária pre poradenstvo v oblasti Telekomunikácie, právo informačných technológií a odporúčaná kancelária pre poradenstvo v oblasti Duševné vlastníctvo.

Klientom v oblasti IT a tech práva, ochrany osobných údajov a duševného vlastníctva radíme predovšetkým v týchto oblastiach:

KONZULTÁCIE
Osobné konzultácie s
peter_varga
tomas_demo
KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk

KONFERENCIA

Real Estate Konferencia - Real estate fondové a daňové štruktúry, crowdfunding, dlhopisy, bankové financovanie

Dátum podujatia: 21.11.2023
Miesto podujatia: Grand Hotel River Park