Právo a dane Účtovníctvo Krypto

Daňová a právna optimalizácia pre digitálne / IT firmy
(28.11. a 29.11.2022)

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Miesto podujatia: AC HOTEL by Marriott v Bratislave

iba prezenčne s obmedzenou kapacitou

Daňová a právna optimalizácia pre digitálne / IT firmy

Informácie ku konferencii

O konferencii

V oblasti práva, daní a účtovníctva radíme veľkému množstvu slovenských startupov a už fungujúcich digitálnych a IT spoločností. Relatívne dôverne tak poznáme súvisiace reálie tohto segmentu. Či už je to téma daňovo-odvodovej optimalizácie, „zamestnávania živnostníkov“, vstupu investora, zakladanie holdingu, automatizované účtovanie, ESOP, právne, praktické a daňové nástrahy škálovania businessu do zahraničia alebo fungovanie s kryptom, všetko sú to témy s ktorými sa v praxi stretávame. Veríme preto, že sa Vám bude táto konferencia páčiť. Registrovať sa môžete na celú konferenciu alebo iba na niektoré časti, ktoré vás zaujímajú.

PREDNÁŠAJÚCI
Partner Highgate Group
Peter Varga

Peter je spoluzakladateľ butikovej poradenskej skupiny Highgate Group. Predtým pracoval v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie 大成 Dentons v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničnému financovaniu a medzinárodnému daňovému právu. Pracoval tiež na druhom historickom cezhraničnom IPO na Slovensku. Peter sa v rámci poradenstva venuje predovšetkým finančnej regulácií a nastavovaniu daňových a právnych štruktúr pre slovenských a zahraničných klientov, vrátane ESOP štruktúr. Peter je tiež poradcom viacerých štátnych orgánov, pričom sčasti participoval aj na novele zákona o dani z príjmov regulujúca ESOPi.

in

Partner Highgate Group
Tomáš Demo

Tomáš je spoluzakladateľ poradenskej skupiny Highgate Group poskytujúcej komplexné poradenstvo pre právo, dane a účtovníctvo pod jednou strechou. Predtým pôsobil v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám a korporátnemu právu. Tomáš sa primárne zameriava na startup právo, venture kapitálové a M&A transakcie, právo obchodných spoločností a korporátne nastavenie lokálnych aj cezhraničných ESOP štruktúr. Tomáš riadil tím Highgate Group pri založením prvého Európskeho venture capital fondu s označením EuVECA v krajinách V4.

in

Managing partner
Miroslav Mulica

Miroslav bol 9 rokov členom tímu M&A poradenstva medzinárodnej siete KPMG na Slovensku, kde sa primárne zameriaval na poradenstvo v M&A transakciách v širokej sfére sektorov. Zároveň Miroslav pôsobil ako vedúci oddelenia pre podnikové oceňovanie a finančné modelovanie KPMG Slovensko. Následne Miroslav založil Axelero Capital Advisors, ktorá sa zameriava najmä na transakčné poradenstvo a ohodnocovanie spoločností. Do portfólia služieb patrí aj poradenstvo pri komerčnom nastavovaní ESOP schém, najmä nastavovanie komerčných parametrov či ohodnocovanie predmetných spoločností. V doterajšej praxi Miroslav pomohol nastaviť takéto štruktúry pre spoločnosti najmä v oblasti e-commerce, profesionálnych služieb či zdravotníctve.

in

CEO Doklado
Kamil Krajňak

Kamil pracoval ako riaditeľ predaja a strategický konzultant budovania a riadenia obchodných sietí veľkých mobilných operátorov a bánk v Čechách a na Slovensku. V posledných rokoch sa venuje startupovým projektom v oblasti digitálnej transformácie. Je zakladateľom aplikácie pre správu osobných výdavkov eBločky (2-krát aplikácia roka na Slovensku) a aplikácie Doklado. Doklado je aplikácia pre digitálne spracovanie bločkov a faktúr pre podnikateľov a účtovníkov. Jej víziou je plná digitalizácia a automatizácia účtovníctva, odbúranie byrokratických a manuálnych činností spojených s podnikaním.

in

Associate Highgate Group
Milan Gedeon

Milan je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas svojej praxe pôsobil ako samostatný účtovník v spoločnosti TPA TAX a tiež ako vedúci oddelenie medzinárodnej spolupráce a štandardov na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, vďaka čomu nadobudol viaceré skúsenosti z oblasti účtovníctva a auditu. Milan pôsobí v Highgate Group od roku 2021 a venuje sa najmä účtovnému poradenstvu pre fondy a stredne veľkých klientov. Okrem toho sa venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Katedre účtovníctva a audítorstva, kde pôsobí ako odborný asistent.

in

CEO Super Faktúra
Branislav Šimo

Braňo je jedným zo zakladateľov služby SuperFaktúra, ktorá sa zameriava na zjednodušenie podnikania malých a stredných podnikateľov. Od roku 2014 pôsobí na pozícii CEO. Je fanúšikom automatizácie najmä čo sa týka výmeny dát medzi rôznymi systémami. Posledné dva roky intenzívne sleduje a pripomienkuje chystaný zámer štátnej efakturácie.

in

Veľvyslanectvo USA
Marián Volent

Marián Volent je vedúcim obchodnej sekcie Veľvyslanectva USA v Bratislave od marca 2021. Zastupuje U.S: Commercial Service, ktorá je súčasťou Ministerstva obchodu USA. Vo funkcii je zodpovedný za všetko obchodné aktivity a programy Ministerstva obchodu USA na Slovensku, vrátane propagácie exportu z USA na Slovensko, komerčnej diplomacie a advokácie v mene exportérov z USA a podpory slovenských investícií v USA. Marián ukončil inžinierske štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene v júni 1992.

in

Highgate Group
Peter Šopinec

Pred vstupom do Highgate Accounting v roku 2017 pôsobil Peter 7 rokov v produkčnej spoločnosti, kde mal na starosti tvorbu a nastavenie interných finančných a technických procesov. V súčasnosti v Highgate Accounting spolu s externým IT tímom zastrešuje implementáciu technologických ako aj organizačných nástrojov a procesov s cieľom zefektívniť poskytovanie účtovných služieb a interných procesov. Peter je tiež zodpovedný za implementáciu interných systémov a technický a logistický onboarding nových klientov na účtovníctvo, kde v rámci digitalizácie účtovníctva nastavuje účtovný a dátový flow. Keďže Peter má relevantné skúsenosti v oblasti účtovania a znalosti účtovných softvérov, vytvára táto kombinácia efektívny a žiadaný element pri poskytovaní účtovných služieb.

in

Partner Crowdberry
Michal Nešpor

Michal pôsobí ako Partner v spoločnosti Crowdberry. Podieľa sa na strategickom vedení firmy, v rokoch 2016 až 2020 ako člen predstavenstva. Od roku 2019 pôsobí ako konateľ v správcovskej spoločnosti CB Investment Management, dcérskej spoločnosti Crowdberry, kde riadi investičný fond CB Growth ONE so spravovaným objemom investičného kapitálu 23 mil. EUR, ktorý je zameraný na investície do mladých spoločností. Zároveň ako Partner Crowdberry riadi právnu oblasť skupiny spoločností, vrátane manažmentu členov tímu právneho oddelenia a riadenie vnútornej kontroly. K dnešnému dňu v Crowdberry a CBIM riadil a dozoroval uzavretie investícií do takmer 40 slovenských a českých spoločností, v objeme takmer 30 mil. EUR. Počas svojej kariéry riadil a dozoroval equity investície do takmer 50 mladých inovatívnych spoločností na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Maďarsku.

in

Executive Director Touch4IT
Matej Mihálech

Matej v roku 2012 spoluzaložil Touch4IT, ktorá za 10 rokov svojej existencie prešla od tvorby natívnych mobilných aplikácií, cez komplexné prezentačné weby postavené na veľkých webových frameworkoch ako Yii, Symfony, NodeJS až po súčasnosť, kedy má Touch4IT viac ako 30 interných programátorov, softvérových architektov, grafikov a marketingových špecialistov a oddelenie špecializované na rozšírenú realitu (AR) a OiT (internet vecí). V rámci biznis operatívy Matej ako lead account manažér v rámci Touch4IT zastrešuje tiež projektový a produktový manažment.

in

Highgate Group
Vladimíra Mačuhová

Vladimíra Mačuhová pracovala ako daňová poradkyňa v spoločnosti EY, ako manažér daní v T-Mobile a ako výkonná riaditeľka daňovo-poradenskej spoločnosti FINSERVIS TAX, s.r.o. Aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax, kde sa špecializuje na zdaňovanie investícií (hlavne kryptoaktív), DPH riziká a poradenstvo pri projektoch a konštrukcii nových biznisových riešení. Je spoluzakladateľkou platformy https://cryptotaxlaw.sk/, ktorá je zameraná na zdaňovanie a reguláciu kryptoaktív. Je tiež členkou pracovnej skupiny pre zdaňovanie kryptoaktív vytvorenej v rámci MF SR a FR SR a členkou Metodicko-legislatívnych komisií pre daň z príjmov právnických osôb a pre DPH v rámci Slovenskej komory daňových poradcov. Venuje sa pripomienkovaniu novej legislatívy, prednáškovej činnosti a tvorbe odborných článkov.

in

Harmonogram
28. 11. 2022
1.časť
9:00 - 10:00
1 hod
Predaj spoločnosti alebo vstup investora

Prednášajúci: Peter Varga, Tomáš Demo, Michal Nešpor

Aké sú základné situácie a typy vstupu investora do spoločností?

Aké sú kľúčové motivácie a oblasti záujmu investora a majiteľa spoločnosti?

Na čo by sa mala IT firma sústrediť, aby sa podarilo maximalizovať benefity investície pre firmu a majiteľa spoločnosti?

Štruktúrovane transakcie a príslušné daňové dopady z pohľadu dane z príjmov (napr. daňové zaťaženie cez slovenskú vs. zahraničnú holdingovú spoločnosť);

Skúsenosti z transakcií;

10:00 - 10:15
15 min
Networking break
10:15 - 11:15
1 hod
Relevantné finančné ukazovatele pri predaji firmy alebo vstupe investora

Prednášajúci: Milan Gedeon, Miroslav Mulica

Čo v účtovníctve zaujíma investora alebo kupujúceho?

Riziká spojené s nesprávnym účtovaním;

Kapitalizácia spoločnosti;

Skúsenosti z transakcií;

11:15 - 11:30
15 min
Networking break
11:30 - 12:30
1 hod
Panelová diskusia k efektívnemu a transparentnému vedeniu účtovníctva

Prednášajúci: Peter Šopinec, Kamil Krajňak, Branislav Šimo

Transparentnosť v účtovníctve;

Automatizácia účtovných procesov v malých a stredne veľkých spoločnostiach;

Digitalizácia účtovníctva;

Skúsenosti z praxe;

12:30 - 13:30
1 hod
Obed v hoteli Marriott
28. 11. 2022
2.časť
13:30 - 14:15
45 min
Zahraniční IT dodávatelia a práca „z Bali“

Prednášajúci: Peter Varga

Zrážkové dane pri vyplácaní zahraničných dodávateľov;

Práca z „Bali“ – daňové a odvodové súvislosti;

Nastavenie zmluvnej dokumentácie;

14:15 - 14:30
15 min
Networking break
14:30 - 15:30
1 hod
ESOP – Best practice

Prednášajúci: Peter Varga, Tomáš Demo

Aké formy akcií a opcií môžu slovenské firmy ponúknuť svojim zamestnancom?

Právne a praktické súvislosti;

Daňové a odvodové súvislosti;

Cezhraničná štruktúra a skúsenosti z praxe;

15:30 - 15:45
15 min
Networking break
15:45 - 16:45
1 hod
Fungovanie v krypte

Prednášajúci: Peter Varga, Vladimíra Mačuhová

Prijímanie odplaty a vyplácanie dodávateľov v krypte;

Typy krypto projektov (emisie tokenov, správa, poradenstvo, komunitný token,...) a regulačné a daňové aspekty;

Účtovné a daňové úskalia na Slovensku a best practice pri odchode zo Slovenska;

Skúsenosti z praxe;

29. 11. 2022
1.časť
9:00 - 10:15
1 hod 15 min
Škálovanie podnikania v IT do zahraničia

Prednášajúci: Peter Varga

Musím mať v zahraničí firmu v rôznych podnikateľských situáciách?

Vznik stálej prevádzkarne, DPH režimy, zrážkové dane;

Firma v offshore jurisdikcii z právneho, daňového a praktického pohľadu;

Holding v zahraničí – výhody a nevýhody;

Požiadavky investorov na zahraničnú štruktúru;

Ochrana súkromného majetku majiteľa v kontexte politickej situácie na Slovensku;

Transferové oceňovanie;

10:15 - 10:30
15 min
Networking break
10:30 - 11:15
45 min
Témy, ktoré ste navrhli vy

Prednášajúci: Peter Varga, Tomáš Demo

Elektronické podpisovanie;

SRO vs živnosť vs zamestnanie ITčkárov – dopady na dávky sociálneho poistenia;

11:15 - 11:30
15 min
Networking break
11:30 - 12:30
1 hod
Softvérové zmluvy so zákazníkmi

Prednášajúci: Tomáš Demo, Matej Mihálech

Rámcové, alebo jednorazové zmluvy;

Waterfall vs. agilný vývoj SW;

Licenčné podmienky;

Záruky a zodpovednosť za vady SW;

Problematické ustanovenia - skúsenosti z praxe;

12:30 - 13:30
1 hod
Obed v hoteli Marriott
29. 11. 2022
2.časť
13:30 - 14:15
45 min
Štrukturovanie podnikania do USA

Prednášajúci: Marián Volent

Ako je najlepšie vstúpiť na trh v USA;

Kde je možné získať nejakú pomoc/informácie/granty?

Aké je daňové a administratívne zaťaženie?

Ako si vybrať správneho právnika a účtovníka?

Ako sa dostať do obzoru investorom/fondom?

V ktorom štáte sú najlepšie podmienky na vstup do americký trh?

14:15 - 14:30
15 min
Networking break
14:30 - 15:30
1 hod
Daňová optimalizácia pre digitálne a IT firmy

Prednášajúci: Peter Varga, Milan Gedeon

Holdingová štruktúra – ochrana majiteľa;

Patent Box a Superodpočet – ako niektoré IT firmy nemusia na Slovensku platiť daň z príjmov;

Iné daňové a odvodové typy a skúsenosti z praxe;

Kedy je daňová optimalizácia už trestným činom;

15:30 - 15:45
15 min
Networking break
15:45 - 16:45
1 hod
Švarc systém

Prednášajúci: Peter Varga

Daňovo-odvodové implikácie a výpočty;

Dopad u zamestnancov na dávky zo sociálneho poistenia (materské, dôchodok, PN,...);

Aký dopad má zmena na živnosť na dôchodok živnostníka?

Analýza súdnych rozhodnutí, ktoré sa témou zaoberali;

Prax správcov dane a inšpektorátov práce;

Trestnoprávna zodpovednosť;

Nastavenie zmlúv s kontraktormi;

NAŠE POSLEDNÉ KONFERENCIE
NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU