Kontakt

Bratislava

Highgate Law & Tax
Nivy Tower, Mlynské Nivy 5,
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Highgate Accounting
Nivy Tower, Mlynské Nivy 5,
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

info@highgate.sk

Odoslať nezáväznú správu
Highgate Group
Stať sa klientom Highgate
Group
Osobné konzultácie s Petrom
Vargom a Tomášom Demom

   Základná
   250 Eur
   Konzultácia k základným právnym, praktickým a daňovým témam.
   Komplexná
   400 Eur
   Konzultácia ku komplexnejším právnym, praktickým a daňovým témam.