Real Estate - dane a financovanie

Unikátna konferencia k fondovým a daňovým štruktúram, crowdfundingu, dlhopisom, bankovému financovaniu, atď.

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 21. 11. 2023

Miesto podujatia: Grand Hotel River Park

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou

KONFERENCIA O REAL ESTATE

Informácie ku konferencii

O konferencii

Malé, aj väčšie slovenské alebo zahraničné investičné fondy investujúce do nehnuteľností sa u Slovákov tešia stálej vysokej pozornosti. Okrem vytvárania fondových štruktúr však manažéri a podnikatelia s nehnuteľnosťami využívajú aj rôzne iné regulačné režimy na získavanie kapitálu. Ide napríklad o dlhopisové financovanie, crowdfunding, zmenky alebo klasické bankové financovanie.

Do popredia sa v dnešnej dobe dostávajú aj alternatívne, s nehnuteľnosťami prepojené, aktíva. Okrem technických a právno-administratívnych výziev, akou je napríklad tokenizácia nehnuteľností, je pre investorov v našom priestore čoraz zaujímavejšie investovanie priamo do nehnuteľností v zahraničí. V dnešnej dobe sa skloňujú najmä jurisdikcie ako Spojené arabské emiráty, Španielsko alebo Čierna Hora.  A manažéri/zakladatelia takýchto investičných príležitostí potrebujú informácie o regulačných možnostiach získavania kapitálu a daňových štruktúrach pre takéto investovanie.

Na konferencii tak budeme hovoriť nielen o malých, či väčších fondoch, o ich zakladaní a prevádzke, ale aj o možnostiach zakladania fondov v zahraničí a možnostiach investovania do takýchto fondov slovenskými investormi. Budeme sa tiež venovať právnym, daňovým a regulačným požiadavkám pri rôznych, relatívne v praxi často využívaných, alternatívnych formách získavania kapitálu. A v neposlednom rade sa pozrieme aj na rôzne daňové zaujímavosti (daň z príjmov a DPH) a možnosti daňovej optimalizácie pri malom, ale aj väčšom developmente na Slovensku alebo v zahraničí, ako aj pri nastavovaní štruktúr získavania finančných prostriedkov (slovenské a zahraničné fondy, dlhopisové emisie, crowdfunding, zmenky, investičné certifikáty, …).

V neposlednom rade sa pozrieme aj na aktuálne investičné sentimenty a prognózy do budúcnosti. Hovoriť o nich budú ľudia so skúsenosťami so získavaním kapitálu, bankovým financovaním alebo komunikáciou s investormi. Máte sa na čo tešiť.

SPEAKRI
Fund Manager
HB Reavis Real Estate
Investment Management
Peter Grančič

HB Reavis Real Estate
Investment Management

Peter Grančič je riaditeľom Fondu HB Reavis CEREIF od roku 2011. Jeho hlavnou úlohou je dohliadať na celé portfólio, súvisiace operácie a zároveň na vzťahy s investormi. V rámci tímu je hnacou silou s cieľom konzistentne dosahovať dvojciferné výnosy. Pred príchodom do HB Reavis Investment management pôsobil Peter deväť rokov v divíziách investičného a korporátneho bankovníctva Citigroup. Podieľal sa na množstve významných regionálnych transakcií s poprednými globálnymi aj regionálnymi spoločnosťami a inštitúciami. Patrila medzi ne tvorba a štruktúrovanie rôznych dlhových nástrojov, reorganizácie podnikov, ale aj financovanie projektov. Peter je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

in

Head of Section - Regulation and Policy
Národná banka Slovenska
Tomáš Ambra

Národná banka Slovenska

Tomáš Ambra pôsobí v Národnej banke Slovenska ako vedúci oddelenia regulácie a metodiky na odbore dohľadu nad kapitálovým trhom. Svoju prácu pre regulátora začal už v r. 2004, a to pre vtedajší Úrad pre finančný trh. Po jeho zlúčení s Národnou bankou Slovenska sa venoval ako expert primárne regulácii kolektívneho investovania a investičných služieb, kde sa podieľal na tvorbe viacerých slovenských predpisov, napríklad na rekodifikácii zákona o kolektívnom investovaní. Okrem sa zúčastnil aj tvorby viacerých európskych smerníc a nariadení, a to ako člen expertných skupín ESMA alebo EIOPA. Neskôr po prechode na riadiacu funkciu sa stal zodpovedným za celkovú tvorbu regulácie NBS v oblasti kapitálového trhu. Je zároveň alternátnym členom v ESMA reprezentujúcim NBS.

in

Deputy CEO
Zinc Euro
Michal Kiska

Zinc Euro

Michal Kiska vyštudoval ekonómiu a financie na London School of Economics. Pracoval ako kreditný analytik pre malé a stredné podniky vo VÚB banke. Neskôr vo Fitch Ratings v Londýne určoval ratingy hypotekárnym krytým dlhopisom v hodnote niekoľkých miliárd eur. Od roku 2015 ako podpredseda predstavenstva buduje s otcom Jaroslavom Kiskom a bratom Marošom P2P spoločnosť Zinc Euro, a. s., v ktorej investori doteraz preinvestovali takmer 80 miliónov eur.

in

Partner
Highgate Group
Tomáš Demo

Highgate Group

Tomáš Demo je spoluzakladateľom poradenskej skupiny Highgate Group poskytujúcej komplexné právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou. Pre založením Highgate Group pôsobil ako advokát v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám a korporátnemu právu. Tomáš je špecializovaný poradca pre M&A, private equity a venture kapitálové transakcie a korporátne akvizičné štruktúry. Tomáš okrem iného riadil poradenský tím Highgate Group pri založení prvého Európskeho venture kapitálového fondu (EuVECA) v krajinách V4 a poskytoval poradenstvo pri zakladaní viacerých slovenských AIF fondov zameraných na venture kapitálové a real estate investície.

in

Partner
Welltis
Andrej Tonkovič

Welltis

Vo Welltis sa Andrej Tonkovič venuje financovaniu v oblasti real estate a korporátnemu financovaniu so zameraním na akvizície. Vyštudoval University od Westminster v Londýne so zameraním na financie. Počas štúdia absolvoval internship v banke na oddelení štruktúrovaného financovania. Po ukončení štúdia pôsobil v slovenskej banke ako produktový špecialista na oddelení Factoring a Trade Finance. Krátko pôsobil v private equity fonde ako projektový manažér. Následne založil poradenskú spoločnosť, ktorá sa primárne venovala ekonomickému poradenstvu pri akvizíciách spoločností a real estate projektoch.

in

Head of Real Estate
Fund Management
365.invest
Pavol Hajdu

365.invest

Pavol Hajdu pôsobí ako Head of Real Estate Fund Management a momentálne v 365.invest riadi najväčší realitný fond na slovenskom trhu so 16-ročnou históriou. Zodpovedá za výkonnosť a NAV realitných fondov, riadenie likvidity, koordináciu oddelenia aktív a transakcií, nové investície a zastrešenie externého financovania. Počas svojej kariéry získal takmer 25 rokov skúseností zo sveta firemného bankovníctva. Venoval sa firemnému bankovníctvu v oblasti štruktúrovaného financovania a financovania nehnuteľností. Vyštudoval MBA Senior Executive na Nottingham Trent University.

in

Associate
Highgate Group
Roman Baranec

Highgate Group

Roman Baranec je advokátom v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Predtým pracoval 6 rokov ako právnik pre medzinárodnú developerskú skupinu HB Reavis, kde sa venoval predovšetkým M&A transakciám, právnemu poradenstvu pre investment management vetvu skupiny a financovaniu skupiny prostredníctvom emisií dlhopisov na Bratislavskej a Pražskej burze cenných papierov. Roman sa aktuálne zameriava na oblasť finančnej regulácie a kapitálových trhov s dôrazom na poradenstvo pri vytváraní a prevádzkovaní investičných fondov a pri dlhopisovom financovaní. Roman tiež radí klientom podnikajúcim v oblasti kryptomien pri presahu ich aktivít do oblasti finančnej regulácie.

in

Strategy advisor
Crowdberry
Peter Povala

Crowdberry

Peter Povala má viac ako 15-ročné skúseností z odvetvia financií a real estate. Momentálne zastáva pozíciu strategy advisora pre investičnú crowdfundingovú platformu Crowdberry. Je zodpovedný za vybudovanie crowdfundingovej platformy pre poskytovanie úverov pre malé a stredné podniky a nehnuteľnosti. Od roku 2010 pôsobil v medzinárodnej developerskej spoločnosti HB Reavis na rôznych pozíciách, kde manažoval equitné a dlhové projektové transakcie a bol deal captainom pri raisovaní equity pre HB Reavis. Pôsobenie v HB Reavis zavŕšil ako strategický poradca pre top management. Predtým pracoval v Deloitte na oddelení finačného modelovania a ohodnocovania firiem. Po ukončení štúdia ekonómie a manažmentu v Bratislave a vo Viedni pôsobil na Inštitúte finančnej politiky pri Ministerstve Financií SR, kde bol zodpovedný za modelovanie a prognózy inflácie a výmenného kurzu slovenskej koruny.

in

Compliance Officer
Tatra Asset Management
Martin Kedro

Tatra Asset Management

Martin Kedro pracuje od roku 2013 v dcérskych spoločnostiach Tatra banky, a.s., konkrétne v Tatra Asset Management, správ. spol. a.s. na pozícii Compliance officer a zároveň v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a.s. ako interný audítor. Jeho hlavnou profesijnou činnosťou je monitorovanie, pripomienkovanie a implementácia právnych predpisov týkajúcich sa oblasti kolektívneho investovania a tretieho dôchodkového piliera, ako aj participovanie na tvorbe stanovísk a pripomienok Slovenskej asociácie správcovských spoločností a Asociácii doplnkových dôchodkových spoločností v rámci slovenských a európskych legislatívnych procesov. Martin je tiež členom výboru Európskej asociácie správcovských spoločností (Fund Regulation, Asset Protection & Service Providers Committee of EFAMA).

in

Senior Manager
WOOD & Company
Miroslav Hilčík

WOOD & Company

Miroslav Hilčík zastáva pozíciu Senior Investment Manager v investičnej skupine WOOD & Company, v ktorej má momentálne na starosti riadenie investícii do sektora kancelárskych budov na Slovensku a v Poľsku. Okrem managementu kancelárskych aktív má bohaté skúsenosti so získavaním bankového financovania, kde viedol viacero projektov v celkovom kumulatívnom objeme získaných úverov viac ako 600 miliónov EUR, okrem iného aj refinancovanie nákupného centra Aupark v Bratislave syndikátom šiestich bánk vo výške takmer 230 miliónov EUR. Miroslav má taktiež viacročné skúsenosti v oblasti investičného bankovníctva a podieľal sa poradenských mandátoch v oblasti farmácie, cestnej infraštruktúry, FMCG, utilít a energetiky. Najvýznamnejším mandátom bolo finančné a projektové poradenstvo pre Ministerstvo dopravy SR pri projekte verejno-súkromného partnerstva (PPP) D4/R7.

in

Commercial Real Estate Manager
YIT Slovakia
Michaela Ochmanová

YIT Slovakia

Michaela Ochmanová pracuje v segmente komerčných nehnuteľností 15 rokov. V súčasnosti je zodpovedná za riadenie komerčného realitného portfólia spoločnosti YIT Slovakia, vrátane prenájmu, akvizícií, odpredaja a správy aktív. Aktuálne so svojím tímom zodpovedá za predaj jedinečného projektu vo vzácnej lokalite– ZWIRN OFFICE. V predchádzajúcich 3 rokoch úspešne zabezpečili prenájom jedinečnej kultúrnej historickej pamiatky – Pradiarne 1900 nájomcami ako Microsoft, Erste Private Banking, Takeda Innovation a Capability centrum. Praktické skúsenosti spája aj s akademickým prostredím prostredníctvom štúdia MSc Real Estate Investment and Finance na Univerzite v Readingu a je aj členkou Kráľovskej inštitúcie Chartered Surveyors (RICS). Pred pôsobením vo YIT zastávala pozíciu Director of Occupier Services v Colliers International, kde zodpovedala za tím, ktorého náplňou bolo okrem iného udržať a zvýšiť kvalitu služieb na slovenskom trhu v oblasti zastupovania nájomcov aj prostredníctvom implementácie manažmentu zmien a workplace strategy.

in

CEO
Realitná kancelária
RIEŠIME BÝVANIE
Martin Čapo

Realitná kancelária
RIEŠIME BÝVANIE

Martin Čapo je riaditeľom realitnej kancelárie RIEŠIME BÝVANIE, kde sa už 19 rokov venuje primárne rozvoju sprostredkovateľských služieb na trhu rezidenčných nehnuteľností.  Ako viceprezident NARKS stál za implementáciou celonárodného licencovania realitných maklérov a akreditovaným kurzom. 15 rokov pôsobil ako realitný poradca v televíznej relácii TV JOJ Nové bývanie. Aktuálne sa jeho fokus zameriava na digitalizáciu na trhu stredno a dlhodobého prenájmu ako co-founder mobilnej platformy REBBID.

in

Partner
Highgate Group
Peter Varga

Highgate Group

Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.

in

HARMONOGRAM

Program: 1. časť

21. 11. 2023
8:00 - 8:45
Príchod, registrácia hostí a ranná kávička

Miesto: Grand Hotel River Park

8:45 - 9:00
15 min
Otvorenie konferencie – Nástrahy a výzvy regulačného a daňového prostredia pri investovaní do nehnuteľností
Peter Varga
Tomáš Ambra
Peter Varga (Highgate Group), Tomáš Ambra (Národná banka Slovenska)
9:00 - 10:30
90 min
Malé fondy na Slovensku a ich distribúcia
Roman Baranec
Tomáš Demo
Peter Povala
Peter Varga

Prezentujúci: Peter Varga (Highgate Group)
Panelisti: Roman Baranec, Tomáš Demo (Highgate Group), Peter Povala (Crowdberry)

Zakladanie a prevádzkovanie malých fondov na Slovensku  - jednotlivé právne, regulačné, daňové a praktické podmienky a úskalia;

SICAV – majestát alebo neaplikovateľná forma?

Daňové štrukturovanie malých fondov;

Aké sú možnosti distribúcie pri malých fondoch a reakcie investorov;

Skúsenosti z praxe (NBS, investori, banky, ...).

10:30 - 10:45
15 min
Networking break
10:45 - 12:15
90 min
Alternatívne formy získavania kapitálu od investorov a investovanie do zahraničných nehnuteľností
Michal Kiska
Peter Varga
Roman Baranec
 

Prezentujúci: Peter Varga (Highgate Group)
Panelisti:
Michal Kiska (Zinc Euro), Roman Baranec (Highgate Group)

Mimo fondových štruktúr, aké formy získavania kapitálu od investorov existujú? A ako na ne reagujú investori?

Čo je to crowdfunding, aké sú možnosti a aká je regulácia?

Iné využívané formy získavania kapitálu a príklady štruktúr využívaných v praxi (napr.: emisie dlhopisov, pôžičkové štruktúry);

Investovanie do zahraničných nehnuteľností slovenskými investormi  - aké sú trendy a aký je pohľad bánk?

Právne a daňové nástrahy investovania do zahraničných nehnuteľností.

12:15 - 13:15
60 min
Obedová prestávka

Program: 2. časť

13:15 - 13:25
10 min
Otvorenie 2. časti konferencie - Vývoj realitného trhu na Slovensku
Martin Čapo
Peter Varga
 
 

Martin Čapo (Riešime bývanie), Peter Varga (Highgate Group)

13:25 - 14:30
65 min
Väčšie investičné fondy na nehnuteľnosti
Peter Varga
Pavol Hajdu
Martin Kedro
 

Prezentujúci: Peter Varga (Highgate Group)
Panelisti:
Pavol Hajdu (365.invest), Martin Kedro (Tatra Asset Management), Roman Baranec, Tomáš Demo (Highgate Group)

Hranica medzi malým fondom a väčšími fondami. Typy investičných fondov podľa slovenského práva a ktoré sú využívané v praxi na Slovensku;

Fondy zakladané podľa EÚ nariadení (napríklad EuVECA);

Zakladanie a prevádzka takýchto fondov;

Aktíva prípustné na investovanie – nehnuteľnosti / realitné spoločnosti;

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika;

Investičné stratégie (Residential real estate, Commercial real estate, Industrial real estate, Multi-strategy real estate fund, Other real estate strategy);

Zdaňovanie rôznych typov fondov a príjmov z fondov.

14:30 - 14:45
15 min
Networking break
14:45 - 15:30
45 min
Zakladanie fondov v zahraničí, zdaňovanie, regulácia a distribúcia na Slovensku
Peter Grančič
Roman Baranec
Peter Varga

Prezentujúci: Peter Varga (Highgate Group)
Panelisti:
Peter Grančič (HB Reavis Real Estate Investment Management), Roman Baranec (Highgate Group)

Aké jurisdikcie sa štandardne využívajú;

Regulačné a nákladové požiadavky;

Praktické znázornenia možných štruktúr na fondy nehnuteľností;

Zdaňovanie zahraničných fondov v zahraničí;

Zdaňovanie slovenských investorov v zahraničnom fonde;

Passporting a skúsenosti s NBS pri konaniach v súvislosti so zahraničnými fondami na Slovensku;

Distribúcia kvalifikovaným investorom a retailu všeobecne na Slovensku – dokumentačné povinnosti;

Využívanie daňových benefitov prostredníctvom zahraničného fondu – regulačné a administratívne požiadavky.

15:30 - 15:45
15 min
Networking break
15:45 - 15:55
10 min
Pohľad na vývoj kancelárskych priestorov a predikcie v kontexte hybrid working prostredia
Michaela Ochmanová

Michaela Ochmanová (YIT Slovakia)

15:55 - 17:30
95 min
Financovanie nehnuteľností
Tomáš Demo
Miroslav Hilčík
Andrej Tonkovič
Peter Varga
 

Prezentujúci: Tomáš Demo (Highgate Group)
Panelisti:
Miroslav Hilčík (Wood & Company), Andrej Tonkovič (Welltis), Peter Varga (Highgate Group)

Druhy akvizičného financovania;

Špecifiká použitia vlastných zdrojov financovania;

Nepeňažné vklady realitných aktív – právne a daňové implikácie;

Akvizičný úver a zlúčenia spoločností – riziká a možnosti;

Kombinácia bankového a iného dlhového financovania;

Financovanie akvizície zahraničných nehnuteľností;

Aktuálne témy na trhu realitného financovania.

17:30 - 19:00
90 min
Networking pri vybranej vínnej kolekcii

VYPREDANÉ - ĎAKUJEME ZA OBROVSKÝ ZÁUJEM A VAŠU PODPORU

Štandard
225 €
1. časť konferencie (8:45 - 13:15)
Štandard
225 €
2. časť konferencie (12:15 - 17:30)
Štandard
325 €
Celá konferencia
8:45 - 17:30
ORGANIZÁTOR KONFERENCIE
VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.

NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU