Real Estate Konferencia

Real estate fondové a daňové štruktúry, crowdfunding, dlhopisy, bankové financovanie

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 21. 11. 2023

Miesto podujatia: Grand Hotel River Park

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou

KONFERENCIA O REAL ESTATE

Informácie ku konferencii

O konferencii

Malé, aj väčšie slovenské alebo zahraničné investičné fondy investujúce do nehnuteľností sa u Slovákov tešia stálej vysokej pozornosti. Okrem vytvárania fondových štruktúr však manažéri a podnikatelia s nehnuteľnosťami využívajú aj rôzne iné regulačné režimy na získavanie kapitálu. Ide napríklad o dlhopisové financovanie, crowdfunding, zmenky alebo klasické bankové financovanie.

Do popredia sa v dnešnej dobe dostávajú aj alternatívne, s nehnuteľnosťami prepojené, aktíva. Okrem technických a právno-administratívnych výziev, akou je napríklad tokenizácia nehnuteľností, je pre investorov v našom priestore čoraz zaujímavejšie investovanie priamo do nehnuteľností v zahraničí. V dnešnej dobe sa skloňujú najmä jurisdikcie ako Spojené arabské emiráty, Španielsko alebo Čierna Hora.  A manažéri/zakladatelia takýchto investičných príležitostí potrebujú informácie o regulačných možnostiach získavania kapitálu a daňových štruktúrach pre takéto investovanie.

Na konferencii tak budeme hovoriť nielen o malých, či väčších fondoch, o ich zakladaní a prevádzke, ale aj o možnostiach zakladania fondov v zahraničí a možnostiach investovania do takýchto fondov slovenskými investormi. Budeme sa tiež venovať právnym, daňovým a regulačným požiadavkám pri rôznych, relatívne v praxi často využívaných, alternatívnych formách získavania kapitálu. A v neposlednom rade sa pozrieme aj na rôzne daňové zaujímavosti (daň z príjmov a DPH) a možnosti daňovej optimalizácie pri malom, ale aj väčšom developmente na Slovensku alebo v zahraničí, ako aj pri nastavovaní štruktúr získavania finančných prostriedkov (slovenské a zahraničné fondy, dlhopisové emisie, crowdfunding, zmenky, investičné certifikáty, …).

V neposlednom rade sa pozrieme aj na aktuálne investičné sentimenty a prognózy do budúcnosti. Hovoriť o nich budú ľudia so skúsenosťami so získavaním kapitálu, bankovým financovaním alebo komunikáciou s investormi. Máte sa na čo tešiť.

PREDNÁŠAJÚCI
Fund Manager
HB Reavis Real Estate
Investment Management
Peter Grančič

HB Reavis Real Estate Investment Management

Peter Grančič je riaditeľom Fondu HB Reavis CEREIF od roku 2011. Jeho hlavnou úlohou je dohliadať na celé portfólio, súvisiace operácie a zároveň na vzťahy s investormi. V rámci tímu je hnacou silou s cieľom konzistentne dosahovať dvojciferné výnosy. Pred príchodom do HB Reavis Investment management pôsobil Peter deväť rokov v divíziách investičného a korporátneho bankovníctva Citigroup. Podieľal sa na množstve významných regionálnych transakcií s poprednými globálnymi aj regionálnymi spoločnosťami a inštitúciami. Patrila medzi ne tvorba a štruktúrovanie rôznych dlhových nástrojov, reorganizácie podnikov, ale aj financovanie projektov. Peter je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

in

Deputy CEO
Zinc Euro
Michal Kiska

Zinc Euro

Vyštudoval ekonómiu a financie na London School of Economics. Pracoval ako kreditný analytik pre malé a stredné podniky vo VÚB banke. Neskôr vo Fitch Ratings v Londýne určoval ratingy hypotekárnym krytým dlhopisom v hodnote niekoľkých miliárd eur. Od roku 2015 ako podpredseda predstavenstva buduje s otcom Jaroslavom Kiskom a bratom Marošom P2P spoločnosť Zinc Euro, a. s., v ktorej investori doteraz preinvestovali takmer 80 miliónov eur.

in

Partner
Highgate Group
Tomáš Demo

Highgate Group

Tomáš Demo je spoluzakladateľom poradenskej skupiny Highgate Group poskytujúcej komplexné právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou. Pre založením Highgate Group pôsobil ako advokát v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám a korporátnemu právu. Tomáš je špecializovaný poradca pre M&A, private equity a venture kapitálové transakcie a korporátne akvizičné štruktúry. Tomáš okrem iného riadil poradenský tím Highgate Group pri založení prvého Európskeho venture kapitálového fondu (EuVECA) v krajinách V4 a poskytoval poradenstvo pri zakladaní viacerých slovenských AIF fondov zameraných na venture kapitálové a real estate investície.

in

Partner
Welltis
Andrej Tonkovič

Welltis


Vo Welltis sa Andrej Tonkovič venuje financovaniu v oblasti real estate a korporátnemu financovaniu so zameraním na akvizície. Vyštudoval University od Westminster v Londýne so zameraním na financie. Počas štúdia absolvoval internship v banke na oddelení štruktúrovaného financovania. Po ukončení štúdia pôsobil v slovenskej banke ako produktový špecialista na oddelení Factoring a Trade Finance. Krátko pôsobil v private equity fonde ako projektový manažér. Následne založil poradenskú spoločnosť, ktorá sa primárne venovala ekonomickému poradenstvu pri akvizíciách spoločností a real estate projektoch.

in

CEO
365.invest
Gabriel Balog

365.invest

Gabriel Balog pôsobí ako predseda predstavenstva a CEO 365.invest od mája 2021. V rovnakom čase, do decembra 2022 zastával funkciu predsedu predstavenstva a CEO taktiež aj pre 365.life. Počas svojej kariéry získal takmer 20 rokov skúseností zo sveta retailového bankovníctva. V rokoch 2016 - 2021 pôsobil v Poštovej banke na pozícii Head Of Retail and Corporate division, do roku 2014 pôsobil takmer 9 rokov v Tatra banke na viacerých významných pozíciách.  

in

Associate
Highgate Group
Roman Baranec

Highgate Group

Roman Baranec je advokátom v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Predtým pracoval 6 rokov ako právnik pre medzinárodnú developerskú skupinu HB Reavis, kde sa venoval predovšetkým M&A transakciám, právnemu poradenstvu pre investment management vetvu skupiny a financovaniu skupiny prostredníctvom emisií dlhopisov na Bratislavskej a Pražskej burze cenných papierov. Roman sa aktuálne zameriava na oblasť finančnej regulácie a kapitálových trhov s dôrazom na poradenstvo pri vytváraní a prevádzkovaní investičných fondov a pri dlhopisovom financovaní. Roman tiež radí klientom podnikajúcim v oblasti kryptomien pri presahu ich aktivít do oblasti finančnej regulácie.

in

Compliance Officer
Tatra Asset Management
Martin Kedro

Tatra Asset Management

Martin Kedro pôsobí v Tatra banke od roku 2013. Vyštudoval právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ekonómiu a management na Staffordshire University.

in

Senior Manager
WOOD & Company
Miroslav Hilčík

WOOD & Company

Miroslav je senior manažér v WOOD & Company, členskej firmy Oaklins na Slovensku. So sedemročnými skúsenosťami v oblasti fúzií a akvizícií sa podieľal na poradenských mandátoch v oblasti nehnuteľností, farmácie, cestnej infraštruktúry (vrátane PPP), FMCG, utilít a energetiky. Medzi nedávne transakcie, na ktorých pracoval, patrí akvizícia niekoľkých kancelárskych budov na Slovensku, predaj kozmetickej značky Indulona a finančné poradenstvo pre ministerstvo dopravy pri projekte verejno-súkromného partnerstva pre diaľnicu D4/R7. Pred príchodom do WOOD & Company bol Miroslav úverovým analytikom v UniCredit Bank Slovakia na oddelení veľkých korporátnych a nadnárodných klientov.
Vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, získal magisterský titul z medzinárodných financií prostredníctvom spoločného programu Nottingham Trent University a Ekonomickej univerzity v Bratislave a úspešne zložil skúšku CFA level 1.

in

Partner
Highgate Group
Peter Varga

Highgate Group

Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.

in

Harmonogram

Lístok - 1. časť

21.11. 2023
8:00 - 8:45
Príchod, registrácia hostí a ranná kávička

Miesto: Grand Hotel River Park

8:45 - 9:00
15 min
Otvorenie konferencie
9:00 - 10:30
90 min
Malé fondy na Slovensku a ich distribúcia
Roman Baranec
Tomáš Demo
Peter Varga

Panelisti: Roman Baranec, Tomáš Demo, Peter Varga (Highgate Group)

Zakladanie a prevádzkovanie malých fondov na Slovensku  - jednotlivé právne, regulačné, daňové a praktické podmienky a úskalia;

SICAV – majestát alebo neaplikovateľná forma?;

Daňové štrukturovanie malých fondov;

Aké sú možnosti distribúcie pri malých fondoch a reakcie investorov;

Skúsenosti z praxe (NBS, investori, banky, ...)

10:30 - 10:45
15 min
Networking break
10:45 - 12:15
90 min
Alternatívne formy získavania kapitálu od investorov a investovanie do zahraničných nehnuteľností
Michal Kiska
Roman Baranec
Peter Varga

Panelisti: Michal Kiska (Zinc Euro), Roman Baranec, Peter Varga (Highgate Group)

Mimo fondových štruktúr, aké formy získavania kapitálu od investorov existujú? A ako na ne reagujú investori?;

Čo je to crowdfunding, aké sú možnosti a aká je regulácia?;

Iné využívané formy získavania kapitálu a príklady štruktúr využívaných v praxi (napr.: emisie dlhopisov, pôžičkové štruktúry);

Investovanie do zahraničných nehnuteľností slovenskými investormi  - aké sú trendy a aký je pohľad bánk?;

Právne a daňové nástrahy investovania do zahraničných nehnuteľností;

12:15 - 13:15
60 min
Obedová prestávka

Lístok - 2. časť

13:15 - 14:30
75 min
Väčšie investičné fondy na nehnuteľnosti
Gabriel Balog
Martin Kedro
Peter Varga

Panelisti: Gabriel Balog (365.invest), Martin Kedro (Tatra Asset Management), Peter Varga (Highgate Group)

Hranica medzi malým fondom a väčšími fondami. Typy investičných fondov podľa slovenského práva a ktoré sú využívané v praxi na Slovensku;

Fondy zakladané podľa EÚ nariadení (napríklad EuVECA);

Zakladanie a prevádzka takýchto fondov; 

Aktíva prípustné na investovanie – nehnuteľnosti / realitné spoločnosti;

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika;

Investičné stratégie (Residential real estate, Commercial real estate, Industrial real estate, Multi-strategy real estate fund, Other real estate strategy);

Zdaňovanie rôznych typov fondov a príjmov z fondov;

14:30 - 14:45
15 min
Networking break
14:45 - 15:30
45 min
Zakladanie fondov v zahraničí, zdaňovanie, regulácia a distribúcia na Slovensku
Peter Grančič
Roman Baranec
Peter Varga

Panelisti: Peter Grančič (HB Reavis Real Estate Investment Management), Roman Baranec, Peter Varga (Highgate Group)

Aké jurisdikcie sa štandardne využívajú;

Regulačné a nákladové požiadavky;

Praktické znázornenia možných štruktúr na fondy nehnuteľností;

Zdaňovanie zahraničných fondov v zahraničí;

Zdaňovanie slovenských investorov v zahraničnom fonde;

Passporting a skúsenosti s NBS pri konaniach v súvislosti so zahraničnými fondami na Slovensku;

Distribúcia kvalifikovaným investorom a retailu všeobecne na Slovensku – dokumentačné povinnosti;

Využívanie daňových benefitov prostredníctvom zahraničného fondu – regulačné a administratívne požiadavky.

15:30 - 15:45
15 min
Networking break
15:45 - 17:30
105 min
Financovanie nehnuteľností
Miroslav Hilčík
Andrej Tonkovič
Tomáš Demo
Peter Varga

Panelisti: Miroslav Hilčík (Wood & Company), Andrej Tonkovič (Welltis), Tomáš Demo, Peter Varga (Highgate Group)

Druhy financovania so zameraním na real estate (kapitálové/dlhové);

Kombinácia dlhopisového a bankového financovania;

Aktíva prípustné na investovanie – nehnuteľnosti/realitné spoločnosti;

Ako byť efektívny v procese bankového financovania;

Praktické ukážky holdingových a akvizičných štruktúr;

Možnosti daňovej optimalizácie;

DPH nástrahy a výzvy.

17:30 - 19:00
90 min
Networking pri vybranej vínnej kolekcii
LÍSTOK
Early Bird - zľava 40%
120 €
21.11. - 1. časť
Early Bird - zľava 40%
120 €
21.11. - 2. časť
Early Bird - zľava 40%
180 €
Celá konferencia
NAŠE POSLEDNÉ KONFERENCIE
Zamestnanecké akcie ESOP
NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.