Back

Vladimír Gaduš

Vladimír Gaduš

Vo svojej praxi sa Vladimír Gaduš špecializuje predovšetkým na softvérové právo a právo informačných technológií. Jeho odborné poradenstvo zahŕňa široké spektrum činností v oblasti vývoja, distribúcie, servisu a implementácie softvérových riešení, vrátane prípravy licenčných a obchodných podmienok. Vladimír sa rovnako venuje ochrane osobných údajov a aktívne podporuje klientov pri nastavovaní procesov súvisiacich so spracúvaním osobných údajov, príprave GDPR dokumentácie a vykonávaní GDPR auditov. Okrem toho, sa Vladimír zameriava aj na e-Privacy, e-commerce, AML reguláciu a ochranu spotrebiteľa.

Vzdelanie

NÁŠ TÍM

Spoznajte ďalších členov nášho tímu

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU