Regulácia kryptomien – prednáška pre daňových poradcov SKDP

Vzhľadom na rozvíjajúcu sa prax nášho právno-daňovo-účtovného butiku Highgate Group bol Peter Varga pozvaný Slovenskou komorou daňových poradcov, aby prednášal pre daňových poradcov o téme regulácií krypta. Keďže táto téma je úzko spojená s problematikou zdaňovania a účtovania krypta, sčasti sa Peter dotkol aj tejto témy. Ak by ste mali záujem o obsah tejto prednášky, môžete si ho zakúpiť cez preklik nižšie.

V oblasti krypta sa venujeme rôznym projektom po právne, daňovej, ale aj účtovnej stránke. Okrem štandardného daňovo-právneho poradenstva v súvislosti so zdaňovaním ziskov pri krypte (a optimalizáciou), sme pracovali a pracujeme z poradenského a účtovného hľadiska na rôznych zaujímavých projektoch ako napríklad:

 Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.


KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk