Wealth management konferencia v Luxembursku a nástrahy súčasnej politickej situácie na Slovensku

V kontexte narastajúcej znepokojivej politickej situácie na Slovensku a vojny na Ukrajine vyvstáva u viacerých klientov potreba geograficky diverzifikovať svoje aktíva. V rámci našej poradenskej praxe advokátskej kancelárie Highgate Group sa téme wealth management venujeme čoraz intenzívnejšie po právnej ako aj daňovej stránke. Peter Varga sa preto zúčastnil v novembri konferencie STEP Europe, ktorá rozoberala moderné trendy a výzvy súčasného plánovania v kontexte európskych reálií.

Práve právna neistota na Slovensku spôsobená nielen volatilnou politickou situáciou, ruskou agresiou, ale aj často menej predvídateľnou rozhodovacou činnosťou slovenských rozhodovacích orgánov sú základnými motívmi prečo podnikatelia alebo investori hľadajú možnosti ako geograficky diverzifikovať svoje aktíva.

Napríklad na nedávnej našej konferencii venovanej právnej a daňovej optimalizácií technologických spoločností sa majitelia takýchto firiem vyjadrili k otázke: „Ak by po najbližších parlamentných voľbách vznikla vláda z politických strán, ktoré zľahčovali (neverili v) COVID a ktoré dnes viac alebo menej šíria pro-ruskú rétoriku vnímania vojny na Ukrajine, aká by bola Vaša reakcia?“ nasledovne:

Politické riziká teda vníma citlivo relevantná časť pridanej hodnoty slovenského hospodárstva. Geografická a funkčná diverzifikácia však prináša viaceré právne a daňové výzvy.

Práve týmto otázkam sa v našej advokátskej kancelárií Highgate Group venujeme.

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk

KONFERENCIA

Real Estate Konferencia - Real estate fondové a daňové štruktúry, crowdfunding, dlhopisy, bankové financovanie

Dátum podujatia: 21.11.2023
Miesto podujatia: Grand Hotel River Park