Konferencia o krypte

Konferencia o regulácii a zdaňovaní krypta a implementácii v investičných štruktúrach

Unikátna konferencia, ktorá má ambíciu byť jediným miestom, ktoré zhromaždí všetky relevantné právne, regulačné, daňové a praktické odpovede pri využívaní krypta v investičných štruktúrach

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 16. 10. 2024

Miesto podujatia: Grand Hotel River Park

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou

KONFERENCIA O KRYPTE

Informácie ku konferencii

O konferencii

Nielen MiCA regulácia, ktorej účinnosť na príslušné krypto subjekty nastáva od leta 2024 do leta 2026, ale aj viaceré ďalšie legislatívne počiny posledného obdobia vytvárajú zaujímajú regulačnú a daňovú infraštruktúru pri investičných štruktúrach. Ide najmä o zmeny a výzvy v oblastiach tokenizácie cenných papierov (a eventuálne aj iných aktív), investovania prostredníctvom krypto aktív, emisií investičných krypto-aktív, zbierania a výmeny informácií pre účely AML alebo daní alebo zdaňovania na Slovensku a možnosti presunu aktivít z regulačného, ako aj daňového hľadiska do zahraničia.

Zároveň táto, poslednú dobu, relatívne akcelerovaná tvorba regulačno-daňového rámca v oblasti investičnej infraštruktúry dnes vytvára oveľa legitímnejší priestor pre účastníkov trhu dopytovať sa na pripravenosť a očakávania nielen od finančných inštitúcií, ale aj od Národnej banky Slovenska, Burzy cenných papierov v Bratislave a Centrálneho depozitára cenných papierov. 

Po úspešnej regulačno-daňovej konferencii na tému vytvárania investičných štruktúr pri nehnuteľnostiach sme sa aj preto rozhodli zorganizovať podobnú konferenciu, tentokrát zameranú na krypto aktíva.

SPEAKRI
Partner
Highgate Group
Peter Varga

Highgate Group

Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.

in

Associate
Highgate Group
Roman Baranec

Highgate Group

Roman Baranec je advokátom v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Predtým pracoval 6 rokov ako právnik pre medzinárodnú developerskú skupinu HB Reavis, kde sa venoval predovšetkým M&A transakciám, právnemu poradenstvu pre investment management vetvu skupiny a financovaniu skupiny prostredníctvom emisií dlhopisov na Bratislavskej a Pražskej burze cenných papierov. Roman sa aktuálne zameriava na oblasť finančnej regulácie a kapitálových trhov s dôrazom na poradenstvo pri vytváraní a prevádzkovaní investičných fondov a pri dlhopisovom financovaní. Roman tiež radí klientom podnikajúcim v oblasti kryptomien pri presahu ich aktivít do oblasti finančnej regulácie.

in

HARMONOGRAM

Konferencia o krypte - 1. časť
8:00 - 13:00

16. 10. 2024
8:00 - 8:45
Príchod, registrácia hostí a ranná kávička

Miesto: Grand Hotel River Park

8:45 - 9:00
15 min
Otvorenie konferencie – Nástrahy a výzvy regulačného a daňového prostredia pri využívaní krypto aktív v rámci investičných štruktúr
9:00 - 10:15
75 min
Podnikanie a investovanie v krypte - právna, daňová, účtovná a regulačná infraštruktúra

Základná legislatívna infraštruktúra (MiCA, TFR, DLT nariadenie, automatická výmena daňových informácií, DPH, AML);

Zakladanie krypto fondov – regulačné a daňové aspekty;

Tokenizovanie cenných papierov a regulačný rámec;

Problematické body dane z príjmov, DPH a účtovníctva (iné ako vysoké zdanenie na úrovni FO pri predaji);

Získavanie kapitálu pre krypto projekty – regulačné a daňové aspekty;

Iné investičné štruktúry je možné pri krypte realizovať a aká je regulácia a obmedzenia.

10:15 - 10:30
15 min
Networking break
10:30 - 11:00
30 min
Konania pred NBS ohľadom MiCA
Priebeh konania pred NBS a jej prístup;

Zdroje relevantných informácií uľahčujúcich  záujemcom získať licenciu;

Požiadavky, ktoré kladie NBS na regulované subjekty.

11:00 - 12:00
60 min
Krypto a výzvy pre spoločnosti vo finančnom sektore - panelová diskusia

Banky a krypto – mení MiCA sentiment finančných inštitúcií vo vzťahu ku klientom, ktorí obchodujú s kryptomenami?

Regulačné a daňové výzvy sú spojené s podnikaním v krypte pre finančné inštitúcie?

Budú banky chcieť spadať pod MiCU a poskytovať služby poskytovateľa služieb krypto aktív alebo realizovať emisie?

Tokenizovanie cenných papierov a iných aktív – kedy to budeme vedieť robiť na Slovensku?

12:00 - 13:00
60 min
Obedová prestávka

Konferencia o krypte - 2. časť
12:00 - 21:00

13:00 - 13:15
15 min
Quo vadis – kryptomeny. Máme považovať kryptomeny za relevantnú inštitucionálnu investičnú alternatívu pre retail? - Key note speach
13:15 - 14:15
60 min
Ako sa trh pripravuje na MiCU
Je z pohľadu retail investora lepšie/horšie, ak je obsluhovaný subjektom podliehajúcim regulácii MiCA?

S akými nákladmi je potrebné počítať pri získaní licencie a samotným fungovaním v regulovanom režime?

V čom je Slovensko popredu a v čom zaostáva v súvislosti s reguláciou a prístupom ku krypto aktívam?

14:15 - 14:30
15 min
Networking break
14:30 - 15:15
45 min
Zdaňovanie krypta a daňová optimalizácia
Základné optimalizačné možnosti existujú na zníženie daňovej/odvodovej povinnosti pri krypto aktívach?

Je možné si „len tak“ v zahraničí založiť spoločnosť a využívať ju pre účely optimalizácie? Koľko také riešenia stoja a ktoré krajiny môžu byť preferované?

Výmena informácií ohľadom príjmov z krypto aktív a praktické a daňové riziká a výzvy optimalizačných štruktúr;

Zmena daňovej rezidencie – je to naozaj také jednoduché ako sa prezentuje v niektorých marketingových zdrojoch?

15:15 - 16:15
60 min
Kryptomeny, trackovanie podvodov a prístup Finančnej spravodajskej jednotky - panelová diskusia
Skúsenosti s podvodmi pri krypto aktívach;

Súčasná prax Finančnej spravodajskej jednotky;

Možnosti pri odhaľovaní trestnej činnosti spojenej s krypto aktívami.

16:15 - 16:30
15 min
Networking break
16:30 - 17:30
60 min
Zakladanie firiem v zahraničí pre krypto účely – pohľady z UAE, Cyprus, Gibraltar a Česká republika - panelová diskusia
Popis jednotlivých daňových režimov v predmetných štátoch;

Popis jednotlivých regulačných režimov pri krypto-aktívach v predmetných štátoch;

Prečo sú tieto štáty populárne a pre koho?

Odhad nákladov;

Analýza jednotlivých zahraničných možností v kontexte obmedzení vyplývajúcich zo slovenskej a európskej legislatívy.

17:30 - 21:00
Networking pri vybranej vínnej kolekcii
LÍSTOK
Super Early Birds -60% zľava
do 30. 6. 2024
92€ + DPH
230 € + DPH
Dátum: 16. 10. 2024
Miesto: Grand Hotel River Park
1. časť konferencie (8:00 - 13:00)
Super Early Birds -60% zľava
do 30. 6. 2024
92€ + DPH
230 € + DPH
Dátum: 16. 10. 2024
Miesto: Grand Hotel River Park
2. časť konferencie (12:00 - 21:00)
Super Early Birds -60% zľava do 30. 6. 2024
134 € + DPH
335 € + DPH
Dátum: 16. 10. 2024
Miesto: Grand Hotel River Par
Celá konferencia
8:00 - 21:00
ORGANIZÁTOR KONFERENCIE
PARTNERI KONFERENCIE
NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE
Konferencia Real estate - dane a financovanie
VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.

NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.