Švarc systém

„Zamestnávanie“ živnostníkov – kde je hranica?

Unikátna konferencia, ktorá má ambíciu byť jediným miestom, kde sa dozviete odpovede na vaše právne, daňové, odvodové a ďalšie ekonomické otázky

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 18. 4. 2024

Miesto podujatia: Online / Prezenčne - Styla Event Hall

Využite jedinečnú príležitosť sledovať konferenciu online, alebo
prezenčne s obmedzenou kapacitou

KONFERENCIA ŠVARC SYSTÉM

Informácie ku konferencii

O konferencii

Problematika tzv. švarc systému (t. j. „zamestnávanie“ živnostníkov/kontraktorov) je témou, ktorá lemuje slovenské podnikateľské prostredie už desaťročia. Hlavným motívom preferencie kontraktorov pred zamestnancami sú zjavné daňovo-odvodové výhody. Na druhej strane, takýto aranžmán prináša viaceré výzvy.

Sú to najmä právno-regulačné výzvy:  

Zároveň, je určite vhodné poznať hranicu, po prekročení ktorej už môže mať takýto prípadný nelegálny aranžmán aj trestnoprávne dôsledky.

Švarc systém prirodzene prináša aj ekonomické výzvy. Pri tých mikroekonomických ide o celú radu daňovo-odvodových súvislostí a porovnávaní medzi živnosťou, autorskými zmluvami, zamestnaním alebo SRO. A to nielen v kontexte efektívnej daňovo-odvodovej sadzby, ale aj v kontexte povinnosti platiť zdravotné/sociálne poistné ako aj dávok zo sociálneho poistenia. Napríklad nie je totiž vylúčené, aby pre nejakú fyzickú osobu v určitom veku a s určitou pracovnou históriou bolo výhodnejšie zotrvať v pracovnoprávnom vzťahu oproti živnosti, pretože „delta“ sumy úspory na živnosti nie je vyššia ako „delta“ sumy vyššieho dôchodku pri určitom predpokladanom veku dožitia. Z makroekonomických výziev je napríklad zaujímavá tá, ktorá pri daňovej optimalizácií hovorí o jej pozitívnom efekte v podobe vyvolania tlaku na štát rozumnejšie hospodáriť.  

Akokoľvek. Táto konferencia má ambíciu byť jediným miestom, ktoré chce zodpovedať všetky relevantné právne, daňové, odvodové a ďalšie ekonomické súvislosti. Radi Vás tam uvidíme. Využite jedinečnú možnosť zúčastniť sa konferencie pohodlne online alebo fyzicky s obmedzeným počtom miest.

SPEAKRI
Partner
Highgate Group
Peter Varga
Peter Varga

Highgate Group

Peter Varga je partnerom HIGHGATE Group, kde sa okrem práva kapitálových trhov venuje daňovému a odvodovému poradenstvu. V súvislosti s daňovo-odvodovým poradenstvom Peter pomáha klientom nastavovať odmeňovacie štruktúry vrátane úpravy zmlúv s cieľom eliminovať právne a daňové riziká súvisiace s optimalizáciou daňovo-odvodových nákladov. Peter o daňovej optimalizácii vrátane témy švarc systém pravidelne prednáša a píše články.

in

Partner
Advokátska kancelária Laciak & Co.
Ondrej Laciak

Advokátska kancelária Laciak & Co.

Ondrej Laciak je partnerom advokátskej kancelárie Laciak & Co.. Doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. je advokát špecializovaný na trestné právo, pričom v tomto odvetví práva pôsobí aj v akademickej oblasti a publikuje.

Advokátska kancelária Laciak & Co. pôsobí aj na európskej úrovni a aktívne spolupracuje pri riešení káuz s viacerými medzinárodnými advokátskymi kanceláriami v rámci Európy, ako aj s advokátskymi kanceláriami pôsobiacimi na Slovensku, ktoré sa špecializujú na iné odvetvia práva.

in

INESS
Martin Vlachynský

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 

Martin Vlachynský po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Zaoberá sa hospodárskou politikou, podnikateľským prostredím a konkurencieschopnosťou, najmä v zdravotníctve a energetike. Medzi jeho pravidelné projekty patrí Byrokratický index a index Zdravie za peniaze.

in

Associate
Highgate Group
Roman Baranec
Roman Baranec

Highgate Group

Roman Baranec je advokátom v advokátskej kancelárii Highgate Law & Tax. Predtým pracoval 6 rokov ako právnik pre medzinárodnú developerskú skupinu HB Reavis, kde sa venoval predovšetkým M&A transakciám, právnemu poradenstvu pre investment management vetvu skupiny a financovaniu skupiny prostredníctvom emisií dlhopisov na Bratislavskej a Pražskej burze cenných papierov. Roman sa aktuálne zameriava na oblasť finančnej regulácie a kapitálových trhov s dôrazom na poradenstvo pri vytváraní a prevádzkovaní investičných fondov a pri dlhopisovom financovaní. Roman tiež radí klientom podnikajúcim v oblasti kryptomien pri presahu ich aktivít do oblasti finančnej regulácie.

in

HARMONOGRAM

Konferencia
Švarc systém

18. 4. 2024
8:00 - 8:45
Registrácia hostí a ranná kávička

Miesto: Styla Event Hall

8:45 - 9:20
35 min
Otvorenie konferencie – Švarc systém ako spoločenský a ekonomický fenomén
Martin Vlachynský

Peter Varga (Highgate Group), Martin Vlachynský (INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz)

9:20 - 10:30
70 min
Daňovo-odvodové porovnanie rôznych právnych režimov

Prednášajúci: Peter Varga (Highgate Group)

Živnosť vs. zamestnanie vs. SRO;

Dane a odvody pri rôznych autorských zmluvách;

Rôzne formy pracovných pomerov a daňovo-odvodové súvislosti;

Dopady na dôchodky;

Dopady na materské a rôzne možnosti kreatívneho nastavenia;

Dopady na ostatné dávky (napr.: dávka v nezamestnanosti, PN,...);

Rôzne prípadové štúdie.

10:30 - 10:45
15 min
Coffee break
10:45 - 12:00
75 min
Právno-regulačné výzvy

Prednášajúci: Peter Varga (Highgate Group)

V ktorých situáciách je možné „zamestnávať“ kontraktora a kedy musí byť vzťah pracovnoprávny?

Aké sú sankcie, ak má kontrolný orgán na to iný názor?

Ako často sú kontroly a ktoré orgány švarc systém kontrolujú?

Ako prispôsobiť faktický stav tak, aby sa znížili regulačné riziká?

Skúsenosti z praxe.

12:00 - 13:00
60 min
Obedová prestávka
13:00 - 14:15
75 min
Nastavovanie zmlúv s kontraktormi
  Roman Baranec
 
 

Prednášajúci: Peter Varga, Roman Baranec (Highgate Group)

Zákonník práce a jeho ustanovenia nereflektujúce súčasné ekonomické reálie;

Potenciál rigídnosti zákonníka práce pre správne nastavenie zmluvy s kontraktorom;

Ktoré ustanovenia zmlúv sú problematické?

Ako nastaviť práva a povinnosti v zmluvách, aby sa znížili regulačné riziká?

Rôzne prípadové štúdie.

14:15 - 14:30
15 min
Coffee break
14:30 - 15:30
60 min
Švarc systém a trestnoprávne súvislosti
Ondrej Laciak

Moderátor: Peter Varga (Highgate Group)
Panelisti: Doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Diskusia s Doc. JUDr. Ondrejom Laciakom, PhD.

LÍSTOK
Early Birds - PREZENČNE
150 € + DPH
PREZENČNÁ ÚČASŤ
Lístok na konferenciu Švarc systém
Dátum: 18. 4. 2024
Miesto: Styla Event Hall, Studená ulica 4B, 821 04 Bratislava
Early Birds - ONLINE
80 € + DPH
ONLINE ÚČASŤ
Lístok na konferenciu Švarc systém
Dátum: 18. 4. 2024
Miesto: Online
ORGANIZÁTOR KONFERENCIE
PARTNERI KONFERENCIE
VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.

NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.