Ako byť právne a daňovo efektívny?

Konferencia pre reklamné, PR, digitálne a eventové agentúry.

Dni
Hodín
Minút
Sekúnd

Dátum: 25. 09. 2019

Miesto podujatia: HubHub Twin City C, Bratislava

Iba prezenčne s obmedzenou kapacitou

KONFERENCIA O REAL ESTATE

Informácie ku konferencii

O konferencii

Podnikanie na trhu reklamných, digitálnych, PR a eventových služieb sa vo viacerých ohľadoch odlišuje od tradičných podnikateľských odvetví. Tvorba kreatívneho obsahu a poskytovanie služieb v digitálnom priestore nie je vo väčšine prípadov viazané na pevne stanovený pracovný čas a kanceláriu. Vzťahy medzi agentúrami a ich dodávateľmi sú tak vo viacerých ohľadoch špecifické a prinášajú so sebou množstvo právnych a daňových otázok.

Hlavným cieľom konferencie je praktickým spôsobom priblížiť reklamným, digitálnym, PR a eventovým agentúram možnosti daňovo efektívneho a právne bezpečného nastavenia ich vzťahov s dodávateľmi (živnostníkmi). Rovnako sa budeme venovať aj problematike daňovej optimalizácie, kde účastníkom priblížime legálne a legitímne formy optimalizácie ich daňového a odvodového zaťaženia.

Konferencia je určená nielen pre väčšie a etablované agentúry, ale tiež menšie a stredne veľké agentúry s rastúcim podielom na slovenskom trhu. Na konferencii budeme okrem iného diskutovať o tom:

PREDNÁŠAJÚCI
Partner
Highgate Group
Peter Varga

Highgate Group

Peter Varga je partnerom Highgate Group, kde sa venuje finančnej regulácii a daňovému štruktúrovaniu a poradenstvu. Pred založením Highgate Group pracoval niekoľko rokov v medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons, kde, okrem iného, participoval na druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. V rámci Highgate Group Peter pomáhal zakladať viacero slovenských alebo zahraničných fondov. Radí klientom pri nastavovaní fondových alebo crowdfundingových štruktúr, emisií dlhopisov alebo rôznych pôžičkových schém a zastupuje klientov v konaniach pred NBS a finančnou správou. Peter prednáša, píše články a je relatívne aktívny v rámci legislatívnych procesov. Spolupodieľal sa napríklad na novej flexibilnejšej právnej úprave malých fondov, niektorých daňových zmenách v oblasti finančného trhu alebo tvorbe metodického pokynu k definícii kolektívneho investovania.

in

Partner
Highgate Group
Tomáš Demo

Highgate Group

Tomáš Demo je spoluzakladateľom poradenskej skupiny Highgate Group poskytujúcej komplexné právne, daňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou. Pre založením Highgate Group pôsobil ako advokát v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám a korporátnemu právu. Tomáš je špecializovaný poradca pre M&A, private equity a venture kapitálové transakcie a korporátne akvizičné štruktúry. Tomáš okrem iného riadil poradenský tím Highgate Group pri založení prvého Európskeho venture kapitálového fondu (EuVECA) v krajinách V4 a poskytoval poradenstvo pri zakladaní viacerých slovenských AIF fondov zameraných na venture kapitálové a real estate investície.

in

Jakub Berthoty

 

Je advokát a zakladateľ advokátskej kancelárie Dagital Legal, ktorá je úzko špecializovaná na oblasť súkromia a technológií. Okrem prípravy klientov na GDPR a ePrivacy a vykonávania hĺbkových auditov ochrany osobných údajov sa špecializuje na sektorálnu prípravu kódexov správania. Momentálne zastupuje pri príprave kódexov správania Slovenskú advokátsku komoru, Slovenskú bankovú asociáciu (SBA) a Slovenskú asociáciu poisťovní (SLASPO). V minulosti pracoval v bratislavskej pobočke kancelárie Kinstellar a študoval na Middlesex University a The College of Law v Londýne. Jakub je tiež vedúci autorského kolektívu publikácie Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (C. H. Beck, 2018).

in

Harmonogram
25. 09. 2019
8:30 - 9:00
30 min
Registrácia

Miesto: HUBHUB Twin City C, Bratislava

9:00 - 9:45
45 min
Daňovo-právne nastavenie vzťahov so živnostníkmi – časť 1.
Tomáš Demo
Peter Varga

Panelisti: Tomáš Demo, Peter Varga (Highgate Group)

Živnostník alebo zamestnanec - aké sú výhody a nevýhody?

Aké sú právne a daňové riziká práce na živnosť?

Ako je možné tieto riziká eliminovať?

Čo by mala obsahovať zmluva medzi agentúrou a živnostníkom?

9:45 - 10:00
15 min
Networking break
10:00 - 10:45
45 min
Daňovo-právne nastavenie vzťahov so živnostníkmi – časť 2.
Tomáš Demo
Peter Varga

Panelisti: Tomáš Demo, Peter Varga (Highgate Group)

Aký typ zmlúv je možné a vhodné uzavrieť so živnostníkmi?

Aké sú výhody a riziká jednotlivých zmluvných typov?

Aké sú možnosti výplaty odmeny živnostníka a aké sú s nimi spojené daňové dopady?

Ako si ošetriť vlastníctvo práv duševného vlastníctva?

10:45 - 11:00
15 min
Networking break
11:00 - 11:45
45 min
Ako legálne a daňovo efektívne vyplácať dodávateľov a majiteľov agentúry?
Peter Varga

Panelisti: Peter Varga (Highgate Group)

Čo je to daňová optimalizácia, aké možnosti existujú a čo na to hovorí súčasná prax aj v kontexte známych prípadov?

Kedy je daňová optimalizácia už trestným činom?

Transferové oceňovanie

Je možné využívať zahraničné firmy pre daňovú optimalizáciu?

Ako legálne a daňovo efektívne vyplácať príjmy agentúry?

11:45 - 12:30
45 min
Zničí ePrivacy (Cookie) nariadenie trh digitálneho marketingu?
Jakub Berthoty

Panelisti: Jakub Berthoty

Ako je používanie cookies regulované dnes?

Čo prinesenie nové ePrivacy nariadenie?

Je naozaj potrebné získavať súhlas na používanie Google Analytics, Facebook pixelov a targetovanie reklamných kampaní?

Na aké cookies nie je potrebný súhlas užívateľa?

Ako s tým súvisí nastavenie webového prehliadača?

12:30 - 13:00
30 min
Voľná diskusia
 
Voľná diskusia o ďalších otázkach a praktických problémoch s ktorými sa stretávajú účastníci konferencie.
PARTNERI KONFERENCIE
NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE KONFERENCIE
Zamestnanecké akcie ESOP
VYHOTOVOVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU Z KONFERENCIE

Spoločnosť Highgate Law & Tax s. r. o., Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO: 51 477 262; sa bude v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spoliehať na svoj oprávnený záujem pri vyhotovovaní fotodokumentácie a videozáznamov o zaujímavých momentoch konferencie a jej účastníkoch, ktoré môžu byť následne použité pre účely marketingových aktivít a propagácie spoločnosti.

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom účastníka, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V takomto prípade, prosím, informujte pri registrácii niektorú z našich hostesiek alebo nám Vašu požiadavku zašlite na e-mailovú adresu info@highgate.sk.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.

NAŠI KLIENTI

Dlhodobo spokojní klienti na prvom mieste.

HighGate Group je na Slovensku absolútnym unikátom. Naše komplexné poradenstvo a služby v rôznych odvetviach nám umožňujú prinášať našim klientom bezkonkurenčné výsledky.

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU