Prečo musí byť investovanie do finančných nástrojov regulované?

V tomto diele podcastu zo série Highgate Talks sa náš partner Peter Varga venuje téme hranice medzi legálnym a nelegálnym podnikaním v oblasti finančného trhu a prečo je nutné, aby podnikanie v tejto oblasti bolo regulované. S tým nevyhnutne súvisia aj otázky, ako napríklad z akého dôvodu ľudia investujú do rôznych nelegálnych štruktúr pôsobiacich vo svete financií a aký je rozdiel v ochrane rôznych druhov investorov?

Sledujte videopodcast vľavo, alebo si vypočujte len samotné audio podcastu nižšie.

Súvisiace produkty a aktivity

Konzultácia ku komplexnejším daňovo-právnym témam.
Praktické právne, daňové a účtovné online školenie o tom, ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond.
Legislatívna smršť v Národnej rade SR v júni 2023 mala za následok aj určité zmiernenie kritérií pri distribúcii malých slovenských investičných fondov.
KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk

POZÝVAME VÁS NA UNIKÁTNU KONFERENCIU